Personbästa i SLA-loppet

Årets SLA-lopp för mig personligen blev det bästa av dem jag hittills avverkat. Jag sprang på personbästa; 24:32, vilket innebär en förbättring med 23 sekunder jämfört med den dittills bästa tiden (25:55) från 2010.

För ett tryggare Skövde

Idag har jag, tillsammans med andra företrädare för Alliansen, presenterat ett förslag om att med fler kameraövervakade platser motverka brottsligheten och därmed göra Skövde tryggare.