För ett tryggare Skövde

Idag har jag, tillsammans med andra företrädare för Alliansen, presenterat ett förslag om att med fler kameraövervakade platser motverka brottsligheten och därmed göra Skövde tryggare.

Oseriös ranking

Lärarförbundet har rankat landets kommuner utifrån hur mycket de spenderar på kultur- och musikskolor. Det är alltså utgiften som premieras. Kvalitetsaspekten bekymrar inte organisationen. Ett oseriöst sätt att betrakta såväl verksamhet som skattepengar, menar jag.