Proportionaliteten återställd

Demokratin och väljarnas vilja ska inte kunna åsidosättas till förmån för taktiska och tekniska, matematiska manövrar i excelarken. Varken i Skövde eller annorstädes. Med sin dom stänger Förvaltningsrätten i Jönköping dörren för otillbörligt trixande med valresultatet.