Miljöutmanad

Den 16-23 mars deltog jag, liksom övriga gruppledare för de lokala partierna i Skövde, i Ungdomsforums miljöutmaning. Mina insatser har jag dokumenterat här på min blogg, vilket jag fick ett litet hedersomnämnande för vid resultatredovisningen i fullmäktige.

Miljöutmaning #4

I söndags löste jag den fjärde miljöutmaningen, när jag levde en stunds friluftsliv i Boulognerskogen. Våra parker ska vara trygga och inbjudande. Det förutsätter genomströmning av människor och också boende i närheten.

Miljöutmaning #1

Idag har jag börjat ta mig an Ungdomsforums lista med miljöutmaningar. Första uppdraget är att duscha mindre än tio minuter per dag fem dagar i rad. Det var en baggis!

Giftig debatt

I måndagens kommunfullmäktige behandlades Miljöpartiets Stockholmsproducerade motion om gifter i förskolan. Politiska förslag vinner på att vara lokalproducerade och utgå från någon slags verklighet. MP-argumentationen saknade markkontakt och motionen avslogs.

Aktivt passivhus invigt

Idag har jag invigd Trädgårdsstadens förskola i Skövde. Förskolan är energisnålt passivhus. Det passiva huset kommer nu och i framtiden att sjuda av aktivitet, när generationer av små Skövdebor tar sina första, stapplande steg i vårt utbildningssystem!

Verkligheten bakom satsningarna

Kommunens medel hämtas inte ur något ymnighetshorn. De tas från invånarnas inkomster. Att höja skatten innebär inte bara att få skenbart utrymme för storslagna, politiska “satsningar”. Det får konsekvenser för människors vardag och privatekonomi. Om detta påminde jag i måndagens fullmäktigedebatt.