För ett tryggare Skövde

Idag har jag, tillsammans med andra företrädare för Alliansen, presenterat ett förslag om att med fler kameraövervakade platser motverka brottsligheten och därmed göra Skövde tryggare.