Anders G vill

Anders G2 770x330Ett tryggt och arbetsamt Sverige

Perioden från det att Alliansregeringen tillträdde hösten 2006 har varit framgångsrik. Svåra ekonomiska kriser har framgångsrikt avvärjts och Sverige är mer välmående än många europeiska länder. Men det går inte att slå sig till ro! Vi måste fortsätta att bygga Sverige som en fri, trygg och arbetsam nation.

Nedan utvecklar jag några tankar om ett litet urval av frågor, som just jag tycker är mycket viktiga.

Ett tryggt Sverige

Jag är en varm anhängare av att Sverige ska ha ett trovärdigt och användbart militärt försvar. Det är bra att Alliansen har brutit en mer än decennielång nedgång av försvaret. Jag stödjer ominriktningen till ett insatsförsvar. Reformen måste vårdas och medel tillföras för att försvaret ska kunna inta och upprätthålla den tänkta organisationen med förväntad förmåga. Jag menar också att ytterligare åtgärder måste vidtas för att ge försvaret förutsättningar för att kunna utvecklas och växa, om det behövs i en framtid, som idag ter sig avlägsen, för att möta hot, som vi idag inte kan skönja.

En företagsam och arbetsam nation

Att arbeta och försörja sig är avgörande för att en människa ska känna trygghet, frihet och oberoende. Företagsamhet och arbete är också en förutsättning för att vi långsiktigt ska kunna upprätthålla den allmänna välfärd, som vi vant oss vid och som vi uppskattar.
Alliansen har fört en mycket framgångsrik politik för att stärka arbetslinjen. Detta arbete måste fortsätta. Sverige kan bli ännu mer företagsvänligt. Fortfarande upplever många företagare för mycket av krångel och besvär. I flera branscher har dessutom svenska företagare på grund av lagar och regler sämre förutsättningar att hävda sig än sina utländska konkurrenter. Hinder som bromsar flera företag från att komma till, växa och anställa måste brytas ned.

Värna valfriheten

Sverige ska vara ett frihetligt land, där människor ges utrymme och handlingsfrihet att forma sin vardag och välfärd. Att det ska råda valfrihet inom den gemensamt finansierade välfärden är viktigt för mig. Jag vill att människor ska få välja förskola, skola, vård och omsorg och inte stelt hänvisas till kommunen eller landstinget. Mångfalden och konkurrensen bidrar också till att kvaliteten höjs.
Rätten för människor att välja ska inte vila på lokala politikers välvilja. Den borde vara lagstadgad och gälla alla. Överallt. Därför tycker jag att lagen om valfrihet, LOV, borde vara obligatorisk att följa för alla kommuner.