Om Anders G

Anders G1 770x330

Det här är jag – Anders G Johansson

Jag har varit mer eller mindre aktiv i Moderaterna sedan slutet av 80-talet och haft olika förtroendeuppdrag förr och anställningar i partiet. Jag är nu  Moderaternas gruppledare i Skövde och är personvald ledamot i kommunfullmäktige där.  Jag är också förste ersättare till  Sveriges riksdag.

Född skaraborgare

Jag är född 1971 och har bott i Skövde i större delen av mitt liv. Föräldrahemmet fanns och finns alltjämt i Skultorp. Efter åtta år på annan ort återbördades jag till hemstaden år 2000. Sedan jag växte upp har Skövde växt och utvecklats till att vara en drivande centralort för Skaraborg. Vi som bor här kan njuta av ett rikt och varierat utbud, samtidigt som vi känner småstadens trygghet och gemenskap. Jag trivs här och tycker att det är en utmärkt miljö för mina barn att växa upp i.

Moderat sedan länge

1988 var det val i Sverige. Jag var nyfiken på politiken och på de politiska partierna och jag gjorde mig besväret att beställa och läsa huvuddelen av de då befintliga riksdagspartiernas partiprogram. Jag fastnade för Moderaterna. Valet var helt mitt eget. Jag kommer från en familj där det ofta pratades politik kring köksbordet, men mina föräldrar var inte alls politiskt aktiva och berättade inte ens vad de röstade på. Mina farföräldrar var däremot mycket aktiva socialdemokrater.

Mitt val av Moderaterna grundade sig främst på partiets tro på människan. Idén om att ge människor friheten, utrymmet och ansvaret att forma sina liv och förverkliga sina drömmar är mycket viktig för mig. En annan fråga som var och är mycket betydelsefull är försvarsfrågan. Jag är stark och ivrig anhängare av ett starkt, trovärdigt och användbart svenskt försvar.

Jag var aktiv i MUF i slutet på 80- och början på 90-talet. 1991 valdes jag som yngste ledamot in i Skövde kommunfullmäktige. Något år senare tog jag även plats i landstingsfullmäktige. Efter några års bortavaro och politisk inaktivitet fick jag 2001 tjänsten som partiombudsman för Moderaterna i Skaraborg. Sedan dess har jag arbetat i partiet på olika befattningar med avbrott för insatser i försvaret. Sedan januari 2015 är jag stabschef vid Moderaternas kansli i Göteborgs stad.

Soldat och officer

Jag är i grund och botten militär och har yrkesmässigt tjänstgjort vid olika förband i Försvarsmakten i tio års tid. Värnplikten gjorde jag under 15 månader vid T2 och därefter var jag yrkesofficer vid – i tur och ordning – T1 i Linköping, T3 i Sollefteå och slutligen T2 i Skövde. Jag avslutade yrkeskarriären med kaptens grad 2001 och blev därefter aktiv reservofficer. Efter studier på Försvarshögskolan är jag nu major i Trängregementets reserv.

Jag har gjort utlandstjänst vid två tillfällen. 1998-99 som plutonchef vid den svenska bataljonen i Bosnien-Hercegovina. 2007 tjänstgjorde jag som underrättelseofficer vid det svenska skyttekompaniet i Kosovo. 2003-05 stod jag i beredskap som samverkansofficer vid P4:s stabs- och granatkastarkompani i insatsbataljonen IA03. Jag har lovat mig själv att göra en tredje mission innan jag definitivt lämnar in uniformen.

Anders signatur

 

LÄNK:

Anders G:s CV
Anders G:s kandidatförsäkran
Intyg om Anders G:s kandidatutbildning