Om Anders G

Anders G1 770x330

Det här är jag – Anders G Johansson

Jag har varit mer eller mindre aktiv i Moderaterna sedan slutet av 80-talet och haft olika förtroendeuppdrag för och anställningar i partiet. Jag är nu  Moderaternas gruppledare i Skövde och är personvald ledamot i kommunfullmäktige här. I valet 2018 står jag på andra plats på riksdagsvalsedeln.

Född skaraborgare

Jag är född 1971 och har bott i Skövde i större delen av mitt liv. Föräldrahemmet fanns och finns alltjämt i Skultorp. Efter åtta år på annan ort återbördades jag till hemstaden år 2000. Jag trivs här och tycker att det är en utmärkt miljö för mina två döttrar att växa upp i.

Moderat sedan länge

1988 var det val i Sverige. Jag var nyfiken på politiken och på de politiska partierna och jag gjorde mig besväret att beställa och läsa huvuddelen av de då befintliga riksdagspartiernas partiprogram. Jag fastnade för Moderaterna. Valet var helt mitt eget. Jag kommer från en familj där det ofta pratades politik kring köksbordet, men mina föräldrar var inte alls politiskt aktiva och berättade inte ens vad de röstade på. Mina farföräldrar var däremot mycket aktiva socialdemokrater.

Mitt val av Moderaterna grundade sig främst på partiets tro på människan. Idén om att ge människor friheten, utrymmet och ansvaret att forma sina liv och förverkliga sina drömmar är mycket viktig för mig. En annan fråga som var och är mycket betydelsefull är försvarsfrågan. Jag är stark och ivrig anhängare av ett starkt, trovärdigt och användbart svenskt försvar.

Jag var aktiv i MUF i slutet på 80- och början på 90-talet. 1991 valdes jag som yngste ledamot in i Skövde kommunfullmäktige. Något år senare tog jag även plats i landstingsfullmäktige. Efter några års bortavaro och politisk inaktivitet fick jag 2001 tjänsten som partiombudsman för Moderaterna i Skaraborg. Sedan dess har jag arbetat i partiet på olika befattningar med avbrott för insatser i försvaret. Sedan januari 2015 är jag stabschef vid Moderaternas kansli i Göteborgs Stad.

I valet 2014 kandiderade jag till riksdagen och stod på valsedelns tredje plats. Moderaterna vann blott två mandat i valkretsen och mina kryss räckte inte till, trots att jag i riksdagsvalet var den mest kryssade moderaten i Skövde kommun. Jag är sedan dess istället förste ersättare till riksdagen.

Soldat och officer

Jag är i grund och botten militär och har yrkesmässigt tjänstgjort vid olika förband i Försvarsmakten i tio års tid. Värnplikten gjorde jag under 15 månader vid T2 och därefter var jag yrkesofficer vid – i tur och ordning – T1 i Linköping, T3 i Sollefteå och slutligen T2 i Skövde. Jag avslutade yrkeskarriären med kaptens grad 2001 och blev därefter aktiv reservofficer. Efter studier på Försvarshögskolan är jag major i Trängregementets reserv.

Jag har gjort utlandstjänst vid två tillfällen. 1998-99 som plutonchef vid den svenska bataljonen i Bosnien-Hercegovina. 2007 tjänstgjorde jag som underrättelseofficer vid det svenska skyttekompaniet i Kosovo. 2003-05 stod jag i beredskap som samverkansofficer vid P4:s stabs- och granatkastarkompani i insatsbataljonen IA03. Jag har lovat mig själv att göra en tredje mission innan jag definitivt lämnar in uniformen.

Anders signatur

 

LÄNK:

Anders G:s CV