Kväll på Eken

Ikväll besökte jag Ekens förskola, som sedan några veckor håller öppet kvällstid. Denna barnomsorg gör det lite lättare för föräldrar att vara i arbete, vilket gör Skövde till en attraktiv kommun att bosätta sig och leva i.

Giftig debatt

I måndagens kommunfullmäktige behandlades Miljöpartiets Stockholmsproducerade motion om gifter i förskolan. Politiska förslag vinner på att vara lokalproducerade och utgå från någon slags verklighet. MP-argumentationen saknade markkontakt och motionen avslogs.

Modernisera maxtaxan

Idag har regeringen tillkännagivit att den satsar 108 miljoner kronor för att ”öka tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid”. Jag hade hellre sett en genomgripande modernisering av maxtaxan, som nu är otidsenlig och hämmar regeringens ambitioner.

Brev till ministern

På måndagen fick barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) ett brev från skolnämnden i Skövde kommun. I detta efterfrågar vi förtydliganden om hur kommunerna ska förfara i de fall där barn har förskoleplatser i två kommuner. Otydligheten gör att enskilda nu riskerar att hamna i kläm.

Omsorg för arbetslinjen

Alla lyckas inte kombinera arbetslivets krav med föräldraskapets. Det ställer krav på samhället och i det här fallet kommunerna att stödja med barnomsorg. Barnomsorgen ska underlätta för föräldrar att arbeta och försörja sig. Barnomsorgen ska vara ett stöd för arbetslinjen!