Mörkt Luciaminne

13 december är inte bara Lucia. Det är dessvärre också årsdagen av Sveriges riksdags beslut om att avveckla bland annat mitt första förband; Svea Trängkår i Linköping.