Snusförnuftiga regler

På måndag beslutar Skövde kommun om nya regler för rökning. Inte för snusning. Det är klokt. Rökningen har, till skillnad från snuset, påverkan på omgivningen och har, till skillnad från snuset, vådliga hälsoeffekter.

Fel om motståndsrörelsen

Grunden för den politiska grenen av det lokala Cementamotståndet är mer porös, svag och uppluckrad än vad Douglas Hjalmarsson anför i en artikel i dagens SLA. Sanningen är att de lokala Liberalerna endast har sällskap av Vänsterpartiet i sin syn på frågan.