Prisad entreprenörskap

Det är företagsamma människor som driver samhälle och utveckling framåt. Det är våra företagare som med sitt risktagande och arbete lägger grunden för jobb och tillväxt och därmed hela vårt svenska välstånd.

Idag hade jag glädjen att dela ut Arne Lorentzons stipendium för entreprenörskap i skolan.