Uppåt för Moderaterna

Moderaternas nye partiledare Ulf Kristersson har lyckats visa vad vi moderater vill och att vi moderater vill. Det är angeläget och efterlängtat att Moderaterna återtar sin viktiga roll i svensk politik och utmanar om regeringsmakten.

Ansvarsfull försvarspolitik

Jodå, vi är kritiska till hur vår egen och andra regeringar har hanterat försvarsfrågan. Men vi konstaterar att läget hade varit ännu sämre och svårare, om Socialdemokraterna istället hade fått fortsätta sin konsekventa urholkning av försvarsanslagen. Det skriver jag och Torbjörn Colling (M) i dagens SLA.