2017 – året för Alliansens pånyttfödelse?

Om Alliansen ska komma i slagläge och kunna utmana Socialdemokraterna och Miljöpartiet om regeringsmakten, måste den manövrera sig till avsevärt bättre positioner än vad som nu är fallet. Därför menar jag att Alliansen till hösten detta år måste ta sig samman och prestera samt fullfölja ett samordnat, borgerligt budgetförslag i Sveriges riksdag.

Mörkt Luciaminne

13 december är inte bara Lucia. Det är dessvärre också årsdagen av Sveriges riksdags beslut om att avveckla bland annat mitt första förband; Svea Trängkår i Linköping.