Viktiga stenar att vända på

Hatten av för kommunalråd och skolchefer i Skövde och Tibro som nu tar i och börjar vända på heta stenarna för gymnasieskolorna i Skaraborg. Det är viktigt att vi går vidare med detta och genomför nödvändiga förändringar för att långsiktigt klara att upprätthålla hög utbildningskvalité. Det är vi skyldiga våra elever och skattebetalare.

Omedelbar dikeskörning

Varningslamporna för regeringsoduglighet har tänts. Med Stefan Löfvéns (S) haveri i skolfrågan är det inte frågan om, utan när Sverige har att förrätta extraval till riksdagen.