Ingen friskola 2013

Det står nu klart att ingen ny, fristående grundskola öppnar i Skövde 2013. Det är en besvikelse, men jag ger inte upp. Jag ska fortsätta att arbeta för att friskolor intresserar sig för vår kommun.

Välkomnar friskolor och valfrihet

Alliansen i Skövde har i sin programförklaring uttryckt att ”valfrihet ska erbjudas till kommuninvånarna inom kommunens verksamhetsområden avseende såväl serviceinnehåll som val av vem som utför den”. Detta omfattar också skolan. Det kommer jag att kämpa för. I sann liberal anda.