Veteranmarsch

Ca 100 000 svenskar har genom åren gjort utlandstjänst i fredens tjänst. Men insatserna, upplevelserna och händelserna är ändå tämligen anonyma och okända. Det finns skäl att marschera och manifestera för veteranerna!