Blogginlägg

Fredagsmiddag från en restaurang i Skövde.

Restaurangbranschen är sannolikt den näring som tagit allra mest stryk när den blivit just strykpojke i S-MP-regeringens försök att visa någon slags handlingskraft och ledarskap under pandemin.

Naturligtvis vore det rätt att, när det råder smittspridning, stänga mötesplatser såsom restauranger. Men för detta intrång och avbräck ska givetvis krögaren få full kompensation. Så har inte skett. Istället har ett antal krångliga och motsägelsefulla regler med tveksam nytta påtvingats restaurangerna. Ofta från en dag till en annan, vilket omöjliggjort all form av planering för företagarna. Och ersättningarna motsvarar inte till närmelsevis inkomstbortfallen.

En hel näring hänger snart mot repen. En kollaps skulle bland annat innebära att många jobb går förlorade, särskilt för unga människor. Våra stadskärnor skulle förändras till oigenkännlighet. För vad är dessa utan restaurangerna och caféerna?

Även om den S-MP-styrda staten sviker kan vi som civilpersoner hjälpa till att hålla uppe restaurangbranschen. En take-away då och då har de allra flesta råd att unna sig. Restaurangföretagen behöver varje krona i intäkt. Varje krona är dessutom en liten, liten investering i Livet efter pandemin. Då vi vill att allt ska vara som vanligt och som vi minns det.

Tappade uppkopplingen