250-300 mBildt

1 Bildt (1000 mBildt). Foto: Pawel Flato.

1 Bildt (1000 mBildt). Foto: Pawel Flato.

I dagens ledare utnämner Niclas Lindstrand, SLA:s chefredaktör, mig till den lokalpolitiker i Skövde med högst “milliBildt”; någonstans mellan 250 och 300. Enheten mBildt lanserade samme skribent den 19 juni som ett mått på raljans. Skalans maxvärdet är 1000 mBildt eller 1 Bildt. Niclas konstaterade att 1 Bildt gör en person osårbar, men att denna dos endast uppmätts i utrikesministern.

Jag tycker både att utnämningen och den hemmasnickrade skalan är lite kul. Jag gillar Carl Bildt. Både han och jag är flitiga debattörer, men där slutar likheterna. Carl är en alldeles lysande politiker och jag beundrar verkligen hans många kvaliteter, som jag dessvärre är ljusår från att uppnå.

I mina roller som skolnämndens ordförande och Moderaternas gruppledare yttrar jag mig nästan vid varje kommunfullmäktigemöte. Jag skriver tämligen ofta i SLA (dock oftast för att svara på frågor eller bemöta andras inlägg) och jag bloggar regelbundet. Jag försöker få till skärpa och spets i formuleringarna för att framföra mitt budskap. För det är viktigt att nå ut och fram, engagera åhörare och visa på politikens konflikt- och skiljelinjer. Emellanåt uppfattas detta uppenbarligen som raljans. Lite beroende på i vilket läger läsaren/åhöraren känner sig hemma uppfattar den det som skojigt eller upprörande.

Jag vill dock understryka att jag är angelägen om att hålla mig om rätt sida om debattens skjutgränser! Jag ogillar verkligen personangrepp! En bra debatt är den när bredsalvor avfyras, men när kombattanterna efteråt kan skaka hand och upprätthålla en god personlig relation. Detta tycker jag att de flesta Skövdepolitiker är duktiga på. Vi är kamratliga och vänliga mot varandra på det personliga planet, men tvekar inte att ta för oss i debatterna och ge varandra väl avvägda krokar. Det hör till förtroendeuppdraget att balansera detta. En förutsättning att nå framgång i politiken är trots allt att man lyckas vinna förtroende och har förmåga att kompromissa och komma överens med andra.

Till sist är det ju så att jag är långt ifrån osårbar. Jag blir ibland förbannad, emellanåt ledsen och stundom känns det tärande att stå upp när det blåser. Min dos mBildt är ju trots allt relativt låg! Då har jag ett favoritcitat (utan att komma ihåg vem som först fällde orden) att luta mig mot och trösta mig med: “Den som inte har några ovänner har heller inte åstadkommit något.”

LÄNK:

SLA:s ledare 21 juni 2013 

Tappade uppkopplingen