50-öresopposition utan idéer

Blogginlägg

Då är det snart dags för kommunfullmäktige i Skövde att fatta årets viktigaste beslut; det om budgeten för det kommande året och inriktning för den kommande treårsperioden. Alliansen har presenterat sitt förslag. Det innebär en offensiv budget i och för en kommun som ständigt växer.

Nya förskolor byggs för att möta familjernas ökade behov av barnsomsorg. En ny och modern Billingskola byggs och andra skolor renoveras. Äldreboendet Ekedal upförs och Sörbacka byggs om till trygghetsboende. Ett provisoriskt P-däck uppförs för att lätta på parkeringstrycket i centrala Skövde. Därutöver görs flera satsningar på den lokala infrastrukturen.

Socialdemokraterna har också presenterat sitt budgetförslag. Den budgetprocess, som samtliga S-märkta viceordförande för tid sedan kritiserade på insändarplats, har nu ändå fått deras godkännande. De båda budgetalternativen är nämligen till 99,5 % i fullt överensstämmande! På en 100-lapp motsvarar oenigheten blygsamma 50 öre.

Som vanligt trumpetar S om större ”satsningar” än Alliansen. Men som vanligt har S inte alls mer pengar att röra sig med. Skövdesossarnas trick är återigen att slakta budgetreserven. Denna gång handar det om 12,5 miljoner som tagits från kontot för prognososäkerhet och kletats ut på olika verksamheter.

Med minskade reserver minskar utrymmet för att hantera negativa avvikelser. Det förutsätter minimala förändringar i konjunkturen och att människor är i arbete och betalar in skatt utan störningar. Det förutsätter att inga obehagliga överraskningar tillstöter.

Sossarnas budgetförslag kan därmed betraktas som ett erkännande för både den nationella och lokala Alliansregeringens förmåga att planera och leda. Det är förvisso hedersamt. Men det gör det inte klokare att sätta sprätt på varje peng. Det är förnuftigt att budgetera reserver för att möta oförutsedda händelser. Så agerar en ansvarsfull politisk ledning.

Det är nu andra året i rad som sossarna väljer att gå till fullmäktige med en blåkopia på Allians-budgeten, fast kryddad med slamsorna från en slaktad budgetreserv. Skövde har en 50 öresopposition. Det är minst sagt fantasilöst, ynkligt och trist!

Tappade uppkopplingen