5004 steg för företagsamhet

Blogginlägg

Företagsamhet på gång

Idag deltog jag i Svenskt Näringslivs arrangemang “Framtidsmöte på gång” på Billingehus. Företagare mötte förtroendevalda, delades in i par, tilldelades karta och gav sig därefter ut på en promenad i platåbergets sköna natur. Jag promenerade tillsammans med Birgitta Carlander, som är lantbruksföretagare. Den stegräknare, som jag begåvades med, redovisade vid målgång 5004 tillryggalagda steg.

Vi talade om ditt och datt, men mycket om lantbruksföretagarnas förutsättningar. Svensk lagstiftning på djurskyddsområdet överträffar övriga EU-länders. Ändå  köper svenskarna (dock inte jag personligen) i begränsad utsträckning svenskt kött. Detta blir dyrare än det utlandsproducerade på grund av de högre kraven. Ett krux är att inte ens kommuner och landsting upphandlar kött, som har producerats utifrån de krav som svenska bönder har att rätta sig efter. Resultatet är utslagning av lantbruksföretagare och minskning av arbetstillfällen. Komplicerat och knasigt! I Skövde arbetar vi med att förbättra upphandlingsunderlagen, men givetvis kan vi göra mer.

Skövde kasade ner något i Svenskt Näringslivs näringslivsranking, som är en värdering av företagsklimatet i landets kommuner. Det ska dock sägas att Skövde klättrar upp i de statistikunderbyggda faktorerna. Kommunalskatten i Skövde är låg. Arbetslösheten likaså. Kommunen har förbättrat sig avseende entreprenader. Fler nya företag startar än i riket i genomsnitt.

Där det brister är framförallt i upplevelser och attityder. De delar av rankningen, som utgår från enkätsvar från företag, visar att kommunen måste förbättra sig på några områden. Bland annat sjunker Skövde avseende upplevelsen av politikers och tjänstemäns attityd till företagande. Det är inte bra!

Kikar jag på skolan, som är det område som jag har politiskt ansvar för, har Skövde här klättrat upp i rankingen. Det är skojigt! Möjligen är projektet för att öka samverkan mellan skola och arbetsliv en orsak till detta.

Jag gräver där jag står och ska göra vad jag kan för att åstadkomma förbättringar i det lokala företagsklimatet. Jag och Alliansens ledamöter i skolnämnden har redan initierat ett “förskolepaket”, som innebär att andelen från kommunen fristående förskolor ska öka. Det ska bli enklare för fristående förskolor att etablera sig i Skövde, utan att kvaliteten på något vis går förlorad. Jag kommer också att fördjupa mig i situationen med fristående grundskolor. Idag har vi i kommunen en sådan. Den är bra, men liten. Vi behöver fler för att åstadkomma konkurrens och resultatutveckling. Men jag tror att kommunen kan göra mer för att för dessa etableringar i hamn. Just nu upplever jag mig som betraktare av ett skeende, som jag inte alls kan kontrollera. Nästa vecka möter jag kommunens näringslivschef för att resonera om detta. Möjligen leder det till nya, politiska initiativ.

Att det verkligen är och även upplevs vara positivt och utvecklande att bedriva företag i Skövde är A och O för kommunen. Det är en förutsättning för att Skövde ska växa, att invånarna ska vara i arbete och för att vi ska ha råd att upprätthålla och utveckla kvaliteten i välfärden. Därför är det angeläget att ta flera, medvetna steg för företagsamheten i Skövde.

LÄNK

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i kommunerna

Tappade uppkopplingen