Dyrare varor med rödgrön kilometerskatt

Miljöpartiets inflytande i vänsterexperimentets bräckliga regeringsalternativ tar sig ibland rent löjeväckande uttryck. Ett av dessa uttryck är hur storstadsorienterat enfrågepartiet har blivit i och med att man drivit de övriga två partierna in i ett gatuhörn som är svårargumenterat.

Större delen av Sverige ligger utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är på landsbygd och glesbygd landet lever. Det är på landsbygden som jorden och skogen gett riket sin ekonomiska styrka. Det är på landsbygden svensk forskning hämtar inspiration och uppslag. Och just denna
landsbygd är utsatt för storstadsmobbningen som miljöpartiet gör sig stolta över.

Det stavas kilometerskatt och har sitt syfte i att så mycket som möjligt minska transporterna. Men det är inte så enkelt och i synnerhet inte där transporterna är en mycket viktig del av vardagen.

Transportnäringen är en bransch som ständigt jagar kostnader. Lastbilarna går redan fullpackade; trafikledningarna är redan topptrimmade; företagen gör sitt yttersta för att hålla siffrorna svarta och inte röda. Kort sagt är transportnäringen en av de mest effektiva i landet! Kilometerskatten kommer att utarma landsbygden. En valseger för vänstern innebär nämligen att en lastbil som rullar 20 000 mil per år blir beskattad med närmare 300 000 kronor och det är pengar som du får stå för när du handlar.

Att införa en kilometerskatt chockhöjer transportkostnaderna på landsbygden och du får betala notan!

ANDERS G JOHANSSON (M)
Kandidat till Skövde Kommunfullmäktige

STEN BERGHEDEN (M)
Ledamot Sveriges Riksdag

JOACHIM GRUNDIN (M)
Kandidat till Sveriges Riksdag

Etiketter

Tappade uppkopplingen