Märkligt om Cementa

Blogginlägg

Att FP:s gruppledare i Skövde uppmanar Mark-och miljödomstolen att lyssna på FP är anmärkningsvärt. Politiken ska stifta lag. Inte försöka utöva påtryckningar mot domstolar.

Läs mer

Dissa inte Cementa

Blogginlägg

Jag läser att alliansvännerna i Folkpartiet den 22 juni presenterade sitt kommunala handlingsprogram för den kommande perioden och noterar att de fortsätter att framhärda i sin aversion mot Cementafabriken. För inte så länge sedan slog fordonsindustrins kris hårt mot Västsverige och Skövde. Skulle folkpartisterna - om det hade varit val för ett år sedan - då lika frejdigt utropat krav på avveckling av ytterligare 85 industrijobb i staden?

Läs mer

Sverige behöver cement

Blogginlägg

Konsekvenserna av ett brytningsstopp för Cementa på Gotland riskerar att bli enormt omfattande och allvarliga för hela det svenska samhället. Sverige behöver cement! Regeringen måste skyndsamt vidta åtgärder för att säkerställa att den inhemska produktionen kan fortsätta.

Läs mer

Fel om motståndsrörelsen

Blogginlägg

Grunden för den politiska grenen av det lokala Cementamotståndet är mer porös, svag och uppluckrad än vad Douglas Hjalmarsson anför i en artikel i dagens SLA. Sanningen är att de lokala Liberalerna endast har sällskap av Vänsterpartiet i sin syn på frågan.

Läs mer

Jag har tagit ställning, Douglas

Blogginlägg

Douglas Hjalmarsson (FP) anklagar övriga Skövdepolitiker för feghet i Cementafrågan. Jag med flera har dock sedan länge landat i en annan uppfattning än Douglas, FP, MP och V. Det är inte feghet. Det är konsekvens och beslutsamhet.

Läs mer

Alliansens budget beslutad

Blogginlägg

Efter en lång debatt, som delvis var en strid om påvens skägg, antogs Alliansens budget för Skövde. Vågmästarna SD visade sig vara varken redo eller villigt att ikläda sig något ansvar alls.

Läs mer

Självmål, Grönblad!

Sture Grönblad (MP) anklagar i de lokala bladen mig för att vara okunnig och att "göra dubbelfel". Själv gör han sig skyldig till ett riktigt präktigt självmål. Den folkomröstning, som han förfäktar, är inte bara fel. Den skulle också av tidsskäl vara omöjlig att genomföra.

Läs mer

Folkomröstning? Nej!

Blogginlägg

Miljöpartiet undrar i dagens SLA om Moderaterna i Skövde stödjer ett förslag om att folkomrösta om Cementas framtid. Svaret är nej! Vi moderater kommer inte att agera stödtrupp för tokiga idéer från Skövdes yttre vänster.

Läs mer

Tappade uppkopplingen