Anders G står upp för försvaret

Med Rysslands angrepp på Ukraina blev det uppenbart även för den mest aningslöse att den eviga freden aldrig var vunnen. Själv har jag så länge jag kan minnas varit en varm anhängare av idén att Sverige ska ha ett trovärdigt och användbart försvar. Jag har tålmodigt och länge påtalat vikten av att bryta den oansvariga och huvudlösa nedrustning som pågått i decennier. När försvaret sattes på undantag, prioriterades ned och av någon betraktades som särintresse, protesterade jag och hävdade motsatsen.

Jag argumenterade för ett svenskt medlemskap i NATO långt innan detta kom på modet och till sist blev politisk mellanmjölk. Jag jobbade medvetet för att påverka mitt parti att ta ställning för återtagande, styrketillväxt och uppräknade anslag. Nu går jag och mitt parti äntligen i takt även i försvarsfrågan. Jag är stolt över att det är Moderaterna som har tagit ansvar och drivit regeringen framför sig mot deltagande i försvarsalliansen och mot ett återtagande av nationell försvarsförmåga.

Medveten upprustning krävs
Sverige måste nu omedelbart öka effekten av de den befintliga krigsorganisationen samt fortsätta en strukturerad och medveten upprustning av försvaret. De 2 % av BNP, som är Natos riktpunkt för medlemsstaterna, måste betraktas som en lägstanivå för de svenska säkerhetsansträngningarna. En tydlig deklaration om säkerhetspolitisk hemvist samt en krigsavhållande, hög och taggig tröskel som vi reser i samverkan med andra, likasinnade nationer. Det krävs för att Sverige ska kunna bidra till stabilitet och säkerhet i norra Europa.

Jag menar också att Sverige i likhet med flera andra nationer ska utöka sitt stöd till de tappra försvarare som håller den ryska angriparen stången i Ukraina. Jag bedömer att mer av kvalificerade vapen, ammunition och materiel kan överlämnas för att stärka försvararnas motståndskraft. Det bidrar också till att öka Sveriges säkerhet. Varje stridsfordon och varje besättning som nedkämpas i Ukraina innebär ett minskat hot mot Sverige och övriga Europa. Det ger oss tid att anskaffa ny materiel och fylla upp våra förråd.

Kryssa en försvarsengagerad kandidat
Om du vill ha en regering som tar säkerhets- och försvarsfrågor på allvar och som är beredd att göra de ekonomiska satsningar som krävs för att upprätthålla en betryggande försvarsförmåga, ska du rösta på Moderaterna. Om du vill ha en riksdagsledamot med djupt engagemang för försvarspolitiken och en bakgrund i Försvarsmakten ska du kryssa mig i höstens riksdagsval.

LÄS MER

Vill du läsa mer vad jag tänkt, tyckt och gjort i försvarspolitiken kan du läsa inläggen om detta på min blogg. Klicka här.

Läs mer om mig, min bakgrund och ta del av mitt CV. Klicka här.

Läs mer om mina politiska prioriteringar. Klicka här.

Ge polisen förutsättningar att försvara Sverige

Det är beklämmande och oacceptabelt att våldsamma kriminella tillåts trycka tillbaka polisen och regera hela stadsdelar. För detta mycket allvarliga tillkortakommande bär regeringen och främst justitieministern ett mycket tungt ansvar. Regeringen måste nu tillse att polisen ges lagstöd, resurser och utrustning för att upprätthålla numerär, taktisk och teknisk överlägsenhet gentemot det svenska samhällets hatiska och stenkastande fiender. Det skriver jag i Skaraborgs Allehanda.

Läs mer

Skövde kan investera i försvarsindustrin

Blogginlägg

Skövde kommun kan snart placera tillgångar även i aktier i företag som tillverkar vapen och krigsmateriel. Det är en viktig signal från kommunen som hyser rikets främsta garnison. För Skövdes skattebetalare kan det dessutom bli en bra affär. Just det är ju det primära syftet med finansförvaltningen.

Läs mer

I Ukraina försvaras Europa

Blogginlägg

Varje nation har rätt till självbestämmande och att självständigt utveckla former och partnerskap för sin säkerhet. Det är fundamentet för den europeiska säkerhetsordningen som president Putin nu vill rasera och ersätta med tvingande dekret från Moskva. Det är oacceptabelt. Det är farligt. De ryska kraven och hoten kan därför inte gås till mötes och än mindre tillgodoses med eftergifter. I Ukraina försvaras Europa så som vi känner det och så som de flesta av oss vill ha det. Jag svarar Sture Grönblad i SLA.

Läs mer

Tre förslag för förbättrad försvarspolitik

Blogginlägg

Huvuddelen av lördagen har jag ägnat åt distansmöte med Moderaterna i Västra Götalands förbundsråd. Jag är nöjd med att fått stöd för tre viktiga förslag som bidrar till att komplettera och ytterligare förbättra Moderaternas försvarspolitik.

Läs mer

Finansierat försvarsbeslut krävs

Blogginlägg

Sveriges riksdag idag har genomfört en liten totalförsvarsövning. Att rikets parlament är funktionellt vid kris och krig är naturligtvis av yttersta vikt. Men det riksdagen verkligen borde ta itu med, för att stärka totalförsvarets förmåga, är att fastställa fullt finansierade försvarsbeslut med både en ambition och en finansiering som är anpassad utifrån omvärlden och hotbilden.

Läs mer

Ge försvaret rättvisande kompensation

Blogginlägg

C och L har gjort upp med S-MP-regeringen om att inte räkna upp försvarsanslagen för faktiska kostnadsökningar. Bedrägligt men ingenting nytt. Ett rättvisande försvarsprisindex behöver införas. Det har jag föreslagit i en motion till Moderaternas partistämma.

Läs mer

Tappade uppkopplingen