Infrastrukturen i Skaraborg är hotad

S-regeringens satsning på den kostsamma höghastighetsbanan på andra sidan Vättern tränger bryskt undan nödvändigt underhåll och utveckling av den befintliga infrastrukturen i landet. Sverige behöver en regering som hushållar med skattemedlen samt vårdar och utvecklar landets vägar och järnvägar. Kommunalråden Katarina Jonsson (M), Adam Johansson (M) och Bengt Sjöberg (M) skriver med mig i SLA.

Läs mer

Rädda Vänersjöfarten

Blogginlägg

Med sitt ansvarslösa stökande i frågan om placeringen av nya slussar i Trollhätte kanal äventyrar Trollhättans lokala sossar Vänersjöfartens framtid. Regeringen behöver agera, ta Trollhättans sossar i örat och tydligt markera att en ny slussled ska anläggas.

Läs mer

Välkommen etablering i Skaraborg

Blogginlägg

Det är väldigt glädjande och betydelsefullt att ännu en viktig industrietablering sker i Västsverige och nu i Skaraborg. Det stärker området som nav och hjärta i fordonsindustrin för många decennier framöver. Men det ställer också krav på staten att ta tag i energi- och infrastrukturfrågorna.

Läs mer

Verklighetsfrånvänt SSU-förslag

Blogginlägg

SSU vill, hellre än ett svenskt medlemskap i NATO, se ett fördjupat försvarssamarbete i EU. Det finns minst två problem med denna idé: 1. Något EU-försvar finns inte. 2. Ett sådant försvar skulle sakna två mycket väsentliga komponenter: USA och Storbritannien.

Läs mer

Ensam är inte stark

Blogginlägg

Att snabbt rusta upp försvaret när kriget redan blossar i närområdet kommer att få konsekvenser för kostnadssidan. Än en gång är det angeläget att med nykterhet betrakta möjligheterna som ett medlemskap i försvarsalliansen NATO innebär. Den gemensamma försvarsplaneringen och samordningen som sker i alliansen ger förutsättningar för att optimera utfallet av de gemensamma försvarsansträngningarna. Den avsaknad av försvarsgarantier som allianslösheten innebär kan Sverige aldrig enskilt kompensera för. Ensam är inte stark. Ensam är dyrt, dåligt och äventyrligt.

Läs mer

Storskaligt krig i Europa

Blogginlägg

I Ukraina försvaras inte bara en självständig, suverän nation. Där försvaras övriga Europa och den säkerhetsordning som har utvecklats sedan det kalla krigets slut. För den ryske diktatorns anspråk är större och går bortom Ukraina. I det territorium som han anser att det ryska herrefolket är berättigat att behärska ligger ytterligare europeiska, fria nationer. Sverige är ett av dem.

Läs mer

Slutreplik om flygplatsen

SLA publicerar idag min slutreplik till Jörgen Eliasson. Mitt syfte är främst att tillbakavisa de påståenden om faktafel som Eliasson utan saklig grund anklagade mig för i min senaste artikel. Eftersom debatten kommit att vridas långt ifrån ursprunglig inriktning och syfte väljer jag att för egen del avsluta den.

Läs mer

Öka kapaciteten på Västra stambanan

Mediaarkiv

En så omfattande industrietablering som nu övervägs i Skövde ställer givetvis krav på upprustning och utveckling av det omgivande väg- och järnvägsnätet. Det är därför oroväckande att den S-ledda regeringen prioriterar att kasta pengar på sin höghastighetsjärnväg. Det medför ofrånkomligen att mer angelägna och samhällsnyttiga projekt riskerar att få stå åt sidan. Det vänder vi oss emot. Det skriver jag tillsammans med tre moderata kommunalråd.

Läs mer

Sverige behöver cement

Blogginlägg

Konsekvenserna av ett brytningsstopp för Cementa på Gotland riskerar att bli enormt omfattande och allvarliga för hela det svenska samhället. Sverige behöver cement! Regeringen måste skyndsamt vidta åtgärder för att säkerställa att den inhemska produktionen kan fortsätta.

Läs mer

Målgång för Mali-missionen

Med en medaljceremoni avslutades Mali 12:s insats och förbandet upplöstes. Efter sammanlagt ett år i uniform kommer jag i januari att återgå till min civila tjänst. Mitt kvarvarande politiska förtroendeuppdrag som ledamot i Skövde kommunfullmäktige återupptar jag emellertid omgående.

Läs mer

Tappade uppkopplingen