Vem tar ansvar?

Blogginlägg

Vem kan förväntas ta ansvar när de valda, politiska ledarna vägrar att göra det? Det rådande förhållningssättet till offentligt maktutövande är på ett så sluttande plan att samhällskontraktet faktiskt utmanas och hotas.

Läs mer

Säg nej till gökungen

Blogginlägg

Sex trafikforskare uppmanar på DN debatt Kristdemokraterna att, liksom Moderaterna, säga nej till det enormt kostsamma snabbtågsprojektet. Jag instämmer i uppmaningen.

Läs mer

Anförande i budgetdebatten

I afton har det varit budgetdebatt i Skövde kommunfullmäktige. Noterbart är att samtliga partier ville höja skatten. Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet mer än de övriga. Alliansens förslag vann dessbättre majoritet. Jag höll ett anförande i debatten som går att läsa här på bloggen.

Läs mer

Skandalöst!

Blogginlägg

Att schabbel med uppgifter av vikt för rikets säkerhet inte är skäl nog för att avskeda Transportsstyrelsens generaldirektör är en skandal.

Läs mer

Public service-skatt är fel

Blogginlägg

Idag har riksdagen beslutat om införande av en ny skatt; publice service-avgiften. Märkligt nog kallas det för avgift när det i själva verket är en skatt som alla med en beskattningsbar inkomst är skyldiga att betala. Jag tycker att det är både principiellt fel och väldigt omodernt att staten tvingar människor att betala för statlig radio och TV.

Läs mer

Urspårad regeringspolitik

Blogginlägg

Upplevelsen av ännu en rejäl tågförsening påminner mig om den mycket skeva politik som regerningen nu för i infrastrukturfrågor. Den ägnar sig åt kvalificerat slöseri istället för att lösa jämförelsevis enkla och billiga problem.

Läs mer

Prioritera befintlig järnväg

Blogginlägg

Idag är återigen Västra stambanan utslagen efter en urspårning. Sverige behöver satsa mer på underhåll och kapacitetsförstärkning av befintlig järnväg istället för fantasifulla höghastighetståg.

Läs mer

Greens sjaskiga charader

Monica Green (S) försöker skyla över sin regerings tillkortakommanden genom att på hemmaplan aggressivt och felaktigt utmåla kommunalrådet som Svarte Petter. Det är inget annat än simpel teater och sjaskiga charader.

Läs mer

Ryggradslös regeringschef

Blogginlägg

Enligt statsministern är det Alliansen som brister i omdöme för att den misstror ministrar som inte skött sitt jobb och som har gjort allvarliga misstag. Inte ministrarna som har klantat sig. Inte han själv, som är ytterst ansvarig för regeringsarbetet och statsråden. Det är ryggradslöst.

Läs mer

Skandal

Blogginlägg

Omfattningen av Transportstyrelsens och regeringens haveri måste snarast klarläggas och ansvar måste utkrävas. Och regeringsfrågan lär få ny aktualitet. Denna samhällsfarliga regering måste avskiljas från allt vad ansvar heter.

Läs mer

Tappade uppkopplingen