Museifrågan lever

Nu får det vara punkt slut för Skövde kommuns pinsamt vankelmodiga uppträdande gentemot staten i museifrågor. Vi vill, vi kan och vi ska! Det måste vara det självklara budskapet, menar vi moderater.

Motion om militära museer

I dagarna har jag skickat in motioner till Moderaternas i Skaraborg förbundsstämma. En handlar om ansvaret för aktiva militära förbands museer. Min poäng är att staten ska skilja på å ena sidan försvar i förvar och å andra sidan museer med koppling till förband som idag lever och verkar.