Aktivera civilplikten

Blogginlägg
Dagens moderata besökare på brandsstationen i Lidköping: Rasmus Möller, Per Gunnar Lindahl, Anders G Johansson och Christian Poucette.

Idag har jag tillsammans med moderater från Lidköping besökt stadens brandsstation. Det var mitt andra besök på en brandstation denna sommar. I juli deltog jag i ett besök på stationen i Skara. Båda besöken var mycket informativa och givande. Det märks att räddningstjänstens chefer och medarbetare är vana vid att fokusera på väsentligheter. Informationen är rak, tydlig och befriad från ovidkommande bisaker.

Räddningstjänst och brandsläckning har ju en stark aktualitet i och med sommarens alla förfärliga skogsbränder. Eller möjligen hade, för uthållighet och minne är dessvärre kort i den politiska debatten. När bränderna nu väl är släkta förefaller det inte längre vara så hett att prata om räddningstjänst och civilförsvar.

Men jag gör det ändå. Sommarens diskussion handlade mycket om brandflygplan, men också om behovet av brandbekämpande personal på marken. Vi minns nog alla bilderna på hur de polska räddningsfordonen marscherade norrut och överallt hälsades av jublande människor. Vi minns också hur personal ur Hemvärnet gjorde storartade insatser för att stödja brandkårerna ute i den oländiga terrängen.

Hittills är det stora olyckor och katastrofer som har varit dimensionerande för den svenska krisberedskapen. Nu är det ju emellertid så att Sverige något yrvaket har börjat ta sig an förberedelserna för en annan möjlig verklighet; kriget. Om det värsta skulle hända och Sverige skulle dras in i en väpnad konflikt, kommer med största sannolikhet såväl polacker som hemvärnspersonal att vara sysselsatta med andra åtaganden. Det samma gäller för övrigt även för de militära helikopterbesättningar som var så omtalade när bränderna rasade som värst. Då måste någon annan bekämpa de bränder som med säkerhet kommer att uppstå. Då behövs ett civilt försvar för att förstärka de i fredstid befintliga räddningstjänsterna.

I vintras skrev jag en motion om civilförsvaret till Skövdemoderaternas årsmöte. Den antogs av årsmötet och sedan även av Moderaterna i Västra Götalands förbundsstämma. Den handlade om att skyndsamt aktivera civilplikten och så fort det är praktiskt möjligt börja utbilda personal för civilförsvarets behov. Av någon anledning, som jag inte begriper, förordade Försvarsberedningen i sin delrapport att en sådan utbildning ska inledas först 2023. Jag och Moderaterna i Västra Götaland menar att det vore fem förlorade år, helt i onödan.

Besöken på räddningsstjänsterna och samtalen med de sakkunniga har stärkt mig i den övertygelsen. Därför säger jag igen: Aktivera civilplikten och inled utbildningen så snart det är praktiskt möjligt. Civilförsvaret behöver rustas upp och bemannas.

LÄNK:

M vill ha räddningsskola i Skövde – 23 februari 2018

Tappade uppkopplingen