Alla behövs i bygget av ett bättre Skövde

Idag har Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde, och jag presenterat Moderaternas lokala valmanifest. Vi gjorde det i Boulognerskogen, som vi är så glada i och stolta över. Särskilt efter att vi tagit Vättern till Skövde och skapat en badvänlig oas i centrala stan.

Manifestet är inte alldeles rykande färskt. Det klubbades av Skövdemoderaternas årsmöte redan i februari. Men vi har ruvat på det och tycker att det kommer bättre till sin rätt om det presenteras i anslutning till valet.

Moderaterna är att lita på. Ordning och reda i ekonomin står främst på dagordningen. Kommunens olika verksamheter finansieras av skattebetalarna. Alltså hänger allt på att det finns kreativa, företagsamma människor som ser möjligheter, tar risker och utvecklar jobb för andra. Och dessa andra måste ha drivkrafterna att just arbeta. När den här kedjan fungerar mår samhället bra. Det gör det nu. Aldrig tidigare har så många människor arbetat och betalat skatt. Aldrig tidigare har det heller funnits så mycket pengar i kommuner och landsting. Skövdes välmående handlar mycket om att Sverige har en regering som sätter jobben främst.

Jag tycker att Moderaternas manifest är framåtsyftande. Det ser samhällsproblem – som t ex den ensamhet som ökar – och uttrycker idéer för hur de kan lösas. Jag är särskilt nöjd med att mitt parti betonar värdet av en satsning på en fortsatt satsning på lågstadiet i Skövde. Det är dessutom en linje som regeringen numera har anslutit sig till och vill ge statsbidrag för, vilket är förträffligt. Men alla problem och lösningarna på dessa kräver faktiskt inte mer pengar av skattebetalarna. Vi moderater är övertygade om att människor frivilligt och tillsammans kan göra väsentliga insatser för sina medmänniskor och för vårt samhälle. Riktig solidaritet och äkta engagemang går inte över skattsedeln.

LÄNKAR:

Skövdemoderaternas valmanifest 2014
Moderaterna lovar att bekämpa ensamhet – Skövde Nyheter 15 augusti 2014
Nollvision mot ensamhet – SLA 15 augusti 2014

 

Tappade uppkopplingen