Alliansen lyfter skolan

Mediaarkiv

Idag publicerar SN min och Alliansföreträdarnas i skolnämnden debattartikel om budgeten för Skövde kommun 2014. En budget som innehåller betydande satsningar på skolan.

Vi vill att våra unga ska få de bästa förutsättningarna för att leva goda och innehållsrika liv. Vi vill att Skövde ska fortsätta att vara en attraktiv kommun för människor att bosätta sig i och för företag att etablera sig i och stanna i. Detta förutsätter en väl fungerande skola. Med Alliansens budget för 2014 förstärker vi skolväsendet med en medveten satsning om 15 miljoner kronor.

Utvecklingen av skolan är ett långsiktigt, tålmodigt arbete där kvaliteten i undervisningen och utvecklingen av elevernas kunskaper sätts främst. Vi måste fortsätta att frigöra resurser för undervisningen, genom att långsiktigt minska lokalkostnaderna. Vi måste se till att våra medarbetares arbetstid används optimalt och främst ägnas åt undervisning. Vi ska i lönesättningen premiera de lärare, som med sin skicklighet bidrar till hög måluppfyllelse. Allt detta arbetar vi redan med. Vi har en hög andel behöriga lärare och vår självklara ambition är att även framledes kunna rekrytera välutbildade och kompetenta medarbetare till våra skolor och förskolor.

Alliansens budget innebär att personaltätheten i skolan upprätthålls. Trots ett ansträngt ekonomiskt läge och trots ökade lönekostnader, menar vi att det är viktigt att klasserna inte blir större och antalet medarbetare inte blir färre. Vårt mål är att oförändrad personaltäthet i kombination med fortsatt arbete med kvalitetsutveckling ska förbättra resultaten i våra skolor.

I budgeten avsätter vi också fyra miljoner kronor i en satsning på lågstadiet. Vår uppfattning är att skolan måste blir bättre på att möta de elever, som riskerar att halka efter redan i unga år. Att barn tidigt kan läsa, skriva och behärska de fyra räknesätten är grundläggande för att de ska kunna tillgodogöra sig fortsatt utbildning. Detta vill vi tillgodose med resurser för tidiga, medvetna och verkningsfulla insatser. Vårt mål är att satsningen, som när ekonomin förbättras kan komma att förstärkas ytterligare, på sikt ska bidra till ökad måluppfyllelse och att fler elever blir behöriga till gymnasiet.

Med budgeten tar vi slutligen ansvar för Balthazars fortsatta utveckling. Enheten ges förutsättningar, både ekonomiskt och organisatoriskt, till att vara ett spänstigt och attraktivt science center, som intresserar och motiverar unga människor i Skövde och Skaraborg för studier i naturvetenskap och teknik. Vårt mål är att öka måluppfyllelsen i dessa ämnen och på sikt öka antalet sökande till tekniska utbildningar, vilka är av betydelse för att personalförsörja Skövdes industrier och näringsliv.

Skövde är bland de 50 kommuner, som har bäst skolresultat i Sverige. Vi vill mer och vet att Skövde kan bättre. Vi satsar på skolan!

Alliansen i Skövdes skolnämnd

Anders G Johansson (M), ordförande
Gunvor Kvick (C)
Petter Fahlström (FP)
Rolf Karlsson (KD)

LÄNK:

Skövde nyheter 21 maj 2013

Tappade uppkopplingen