Allt för krigsförbanden

Blogginlägg

Förra veckan ägnade jag fem dagar åt en krigsförbandskurs på Trängregementet. Jag är reservofficer och placerad som chef för ett kompani vid 2. Logistikbataljonen, som domineras av personalkategorin ”tidvis tjänstgörande”. Alltså personal, som har sin huvudsakliga sysselsättning utanför Försvarsmakten.

Det var första gången på tio år som jag som reservare blev ”inkallad” för tjänstgöring vid regementet. Självklart var det både viktigt och roligt att äntligen engageras som reservofficer! Detta ska, om det går som det är tänkt, följas av ännu mer av tjänstgöring. Förbandet är i den absoluta begynnelsen av ett uppbyggnadsskede och så småningom väntar rekrytering, utbildning och övning av ny personal. Och dessutom kompetensutveckling av den befintliga! För självklart innebär tio års – eller ännu mer – avsaknad av militär verksamhet att reservofficerarnas kunskaper och färdigheter har gått förlorade eller blivit inaktuella.

För mig kommer det att bli tämligen knepigt att kombinera min militära uppgift med ett tidskrävande civilt arbete och lika tidskrävande politiska förtroendeuppdrag. Jag ska i alla fall försöka klara av denna komplexa kombination. Jag är stolt över min uppgift och tar den på stort allvar.

Jag ser det också som en förmån att inifrån och från parkett följa den största försvarsreformen sedan 1901, då värnpliktssystemet infördes. Reformen är, insåg jag under kursen, långt ifrån i hamn. Jag konstaterar att den hyllande politiska beskrivningen av reformen tar sats utifrån ett önskvärt läge, som ligger flera år framåt i tiden. Där är vi inte idag och det beror främst på att försvaret under de senaste decennierna hanterats med en förskräcklig politisk försumlighet. Det krävs, bedömer jag, många år av arbete och återtagande innan den ytterst lilla organisation, som ska försvara Sverige, är insatsduglig enligt beslutsfattarnas förväntningar.

Det ska bli spännande och intressant att följa och vara en del av den fortsatta processen med att återupprätta ett militärt försvar. Även om det är ett litet sådant. Det är äntligen dags att damma av den forne arméchefen Erik G Bengtssons bevingade devis; Allt för krigsförbanden!

2 Replies to “Allt för krigsförbanden”

  1. Anders G skriver:

    Tack, Svenolof!

  2. Svenolof Grenabo skriver:

    Gott att läsa,ditt inlägg. En sund patriotism är alltid positiv.

Kommentarer är stängda

Etiketter

Tappade uppkopplingen