Allt till alla utan finansiering

Idag är dagen efter EU-valet. Jag är besviken och oroad över resultatet. Både för Europas och Moderaternas skull. Jag ska återkomma med mina funderingar om detta i ett inlägg när jag får tid för detta.

Måndagskvällen bjöd annars på politiskt vardagsarbete i och med möte med kommunfullmäktige. Ärendelistan var kort och lätt med hänsyn till att två av tre kommunalråd nu befinner sig i Kina för att etablera viktiga relationer. Jag var engagerad i två av de ärenden som fullmäktige hade att besluta i. Motvilligt yrkade jag avslag av ett medborgarförslag om skoluniform, vilket åttaåriga Lovisa författat. Jag sympatiserar verkligen med hennes tanke, men tyvärr är förslaget inte förenligt med skollagen. Jag hoppas dock få möjlighet att påverka lagen, om jag blir vald till riksdagen i höst.

Den andra frågan gällde Miljöpartiets förslag om tak på barngrupper i förskolan. Som en liten bakgrund kan jag berätta att på Skövdes förskoleavdelningar är ungefär lika många barn inskrivna som i övriga Sverige. Skövdes förskolor har en personaltäthet som är ungefär som på en genomsnittlig svensk förskola. Rent statistiskt räknar vi 5,4 barn per heltidstjänst. Men i verkligheten är det snarare 4,6 barn per tjänst, eftersom barn av olika skäl har varierande vistelsetid på förskolorna. Det vet vi genom mätningar. Det vi verkligen sticker ut på är främst medarbetarnas kompetens. 68 % av personalen i förskolan är utbildade förskolelärare, jämfört med riksgenomsnittets 53 %. Det ger sammantaget förutsättningar för förskolorna att organisera barngrupper av rimlig storlek och att ge våra barn en god och innehållsrik verksamhet.

Min personliga uppfattning som förälder (mitt yngsta barn lämnade förskolan 2012) är att förskolan i kommunen fungerar fantastiskt bra! Min uppfattning som politiker är att Skövde ligger bra till när torr fakta, statistik och data jämförs med andra kommuners.

MP-motionen var nu inte tillkommen utifrån lokala omständigheter, visade det sig. Under mötet upptäckte mina partivänner att MP-motionen mer eller mindre var ett plagiat av en tre år gammal MP-motion från Upplands Bro kommun. Ingen lokalproducerad politik alltså. Detta blev smärtsamt tydligt när frågan om finansiering kom på tal.

Att fullfölja MP:s krav om tak på alla avdelningar skulle medföra ett behov av att uppföra ytterligare tolv förskolor om fem avdelningar vardera. Detta till en investeringskostnad om 300 miljoner kronor. Kostnadsökningen för ytterligare lokalhyror och personalkostnader skulle landa på ca 63 miljoner kronor per år, vilket är stora pengar i en kommun av Skövdes storlek. Till min förvåning deklarerade Vizlin att han inte hade en blekaste aning om hur hans egna förslag skulle finansieras. Han uttryckte inte heller någon ambition att återkomma om detta. Varken i förslag till kommunbudget i juni eller i besked till väljarna före valet i september.

Möjligen är det behändigt att i opposition vilja mycket och lova guld och gröna skogar till allt och alla. Men om man struntar i att ens försöka att räkna ut hur löftena ska finansieras är de i realiteten ändå värdelösa och ogenomförbara. Politiken kräver prioriteringar och ansvarstagande. Jag vet inte hur det är i Upplands bro, men i Skövde visar tyvärr Miljöpartiet mycket litet av dessa förmågor.

LÄNKAR:

Förslag – alla i skolan ska ha likadana kläder – Skövde Nyheter 26 maj 2014
Politiker sa nej till mindre barngrupper – Skövde Nyheter 26 maj 2014
Skolfrågor hetast i fullmäktigedebatt – SLA 26 maj 2014
Tidigare blogginlägg om skoluniform

Tappade uppkopplingen