Altaner löser inte bostadskrisen

Blogginlägg

I den skriande bostadsbristens Sverige tar nu den rödgröna regeringen ett initiativ. Det ska inte längre vara bygglovspliktigt att uppföra altaner.

Detta är förvisso inte fel. Plan- och bygglagen är i nuläget alltför komplicerad, detaljerad och begränsande. Ett skippat lovtvång ökar fastighetsägarnas frihet och ändringar som underlättar, påskyndar och sänker kostnader för byggnation är, som jag ser det, välkomna.

Men i relation till de stora och svåra problemen med bostadsbrist och -köer samt en fullkomligt havererad bostadsmarknad, ter sig regeringens lilla initiativ närmast löjeväckande och cyniskt. Ännu lite kosmetika som skyler över den besvärande bristen på idéer och handlingskraft.

Det är inte bara altanbyggnationerna som behöver förenklas. Den svenska bostadsmarknaden behöver liberaliseras i grunden.

LÄNK:

Regeringens sommargåva – fritt fram för altanbygge – Aftonbladet 12 mars 2019

Etiketter

Tappade uppkopplingen