Andra vågen

Lite överraskad blev jag när jag i måndags kl 06:45 via Twitter fick frågan om att medverka i Radio Skaraborgs morgonprogram. Det gällde ånyo frågan om gemensam klädsel i skolan – skoluniform – vilket jag bloggade några tankar om efter en semestervecka i London i nu avlägsna juni. Intervjun gick sedan i direktsändning och – trots min morgontröttm – i ett rasande tempo!

Radio Skaraborg har även idag på tisdagen ägnat frågan viss uppmärksamhet. Jag lyssnade på eftermiddagen på ett telefonväkteri, där lyssnarna fick vädra sina synpunkter. Alla utom en var oreserverat positiva till tanken och den som var mer tveksam var faktiskt inte heller alldeles avvisande. Den webbomröstning i frågan, som också skett på Radio Skaraborgs hemsida, säger att 60 % är positiva till idén om skoluniform. Naturligtvis ska man – och det gör jag – dock ta en sådan omröstning med en stor skopa salt.

Jag har de senaste veckorna mött flera positiva reaktioner från olika håll, vilket har glatt mig och stärkt mig i min uppfattning. Men jag har självfallet också mött ett fåtal, mindre uppskattande röster. Med denna andra våg av medial uppmärksamhet för saken, torde ämnet vara uttömt för stunden.

LÄNKAR:

Intervju i Radio Skaraborg 19 AUG 13
Resultatet av SR Skaraborgs webbomröstning
Skoluniformen i media 07 AUG 13
Sympatisk skoluniform (30 JUN 13)

Tappade uppkopplingen