Anmärkningsvärt

Idag har skolkontoret delgivit och offentliggjort den anmärkning, som skolnämndens arbetsutskott i onsdags beslutade att utfärda med anledning av en allvarlig händelse. Incidenten skedde i november 2011, men det är först i denna vecka som den blivit känd: Under en utflykt med små barn brast personalen vid förskolan Hästhoven i uppmärksamhet och två barn i treårsåldern glömdes kvar i terrängen.

Nu slutade historien tack och lov lyckligt för barnen. En rådig och handlingskraftig medmänniska uppmärksammade de övergivna små och de kunde endast fem minuter senare återförenas med sina kamrater på förskolan.

Det lyckliga slutet till trots är det en mycket allvarlig incident. Det kunde ha gått mycket illa. Förskolan orienterade – och det är bra – de berörda föräldrarna om händelsen, men där tog det dessvärre stopp i informationskedjan. Därför är det först nu som händelsen kommit till förvaltningens och nämndens kännedom. Nu hade vi en mycket märklig situation där allmänheten i bladet kunde läsa vad som hade hänt på en – oklart vilken – förskola. Oroliga föräldrar frågade sig med fog vilken förskola det rörde. Var det på vår förskola? Var vårt barn rentav inblandat?

Den uteblivna rapporteringen om incidenten är av flera skäl också allvarlig. När det som inte får hända, men kan hända, har hänt, ska det inte sopas under mattan. De ska rapporteras. Detta för att organisationen ska kunna vidta åtgärder och se över rutiner och arbetssätt i syfte att undvika upprepning. En annan aspekt är att man med information om vad som verkligen har hänt kan undvika just spekulation och ryktesspridning.

Kommunen och skolnämnden har tillsynsansvaret för alla förskolor i Skövde. Under 2011 utfärdades en anmärkning mot en fristående förskola för vissa brister i dess verksamhet. Det är, menar jag, viktigt att vi på samma sätt nu uppmärksammar och erkänner fel och brister också i den kommunala verksamheten. Det har nu skolnämnden gjort genom arbetsutskottets beslut om anmärkning.

Läs anmärkningen i sin helhet

Tappade uppkopplingen