Ännu bättre företagsklimat 2013

Blogginlägg

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga värdering av företagsklimatet i Sverige och de 290 kommunerna. Med enkäter till företagare och värdering av ett antal fakta och förhållanden, tar organisationen temperaturen såväl nationellt som lokalt. Dessutom redovisas hur politikerna svarat på samma frågor, vilket är intressant.

Skövde tappar tre placeringar på årets nationella topplista; från 39 till 42. Fel riktning, men inte så vidare värst allvarligt, tycker jag. Skövde har fortfarande det bästa företagsklimatet i Skaraborg och det sjätte bästa i Västra Götaland. De borgerligt styrda kommunerna Vårgårda, Härryda, Herrljunga, Bollebygd och Mölndal ligger före. Den senare smet om oss i år. Den S-styrda storstaden Göteborg – länets motor – återfinns först på en föga smickrande 127:e plats. Det är faktiskt bekymmersamt.

Jag har inte analyserat alla siffror och grafer på djupet. Jag har ej heller funnit lydelsen på frågorna och den exakta innebörden av alla värderingar. Men en snabb genomskumning ger mig fog för att hävda att det finns goda förutsättningar för Skövde att klättra uppåt 2013.

I fråga om service till företag, borde företagarnas värdering av vår kommun rimligtvis kunna öka. Jag tänker då bland annat på att kommunfullmäktige igår beslutade om finansiering av byggnationen av ytterligare en etapp av företagsparken Gothia Science Park.

Jag har själv bidragit till att bereda väg för etableringar av både fristående förskolor och grundskolor. Det borde ha en positiv påverkan på faktorn entreprenader, även om det i strikt teknisk mening inte är fråga om upphandling.

Till sist vågar jag tro att vi 2013 lyckats få fason på ett samverkansprojekt mellan kommunens skol- och utvecklingsnämnder och Näringslivsforum. Projektet, som nu är i sin linda, syftar till att just förbättra samverkan mellan skola och arbetsliv.

Ett gott företagsklimat är jätteviktigt för vår utveckling och vårt välstånd. Skövde kan och ska lyckas bättre!

Tappade uppkopplingen