Ännu ett svar om idrott i skolan

Idrottande_barn

I dagens SLA svarar jag ännu en gång på synpunkter på den timplan, som skolnämnden beslutat ska gälla för grundskolan i Skövde kommun.

Sture Haglind hävdar att skolnämnden toppstyr skolorna. Det är fel. Det är skolnämndens ansvar att undervisningstid fördelas och organiseras i enlighet med skollagen. Den övergripande bedömningen av tidsåtgången för olika ämnen är gjord på nationell nivå för att skolan ska vara likvärdig i hela landet. Beslutet i skolnämnden syftar på samma sätt till att åstadkomma en likvärdig utbildning för elever i kommunens olika skolor. Att kommunens skolor arbetar efter en gemensam timplan ger också förbättrade möjligheter för elever att välja skolor utanför det ordinarie upptagningsområdet.

Nämnden har inte själv godtyckligt fördelat timmar. Planen har arbetats fram av en arbetsgrupp med medarbetare, som företräder professionerna i skolan. Det har varit en omfattande process där olika aspekter vridits och vänts för att tiden ska disponeras på ett sätt som ger våra elever en bra och sammanhängande utbildning. Skolans främsta uppdrag är att nå de mål, som framgår av den nationella läroplanen. För detta har statsmakterna slagit fast att ämnet idrott och hälsa ska omfatta 500 timmar under nio år. Lika mycket tid återfinns i den lokala timplanen.

Inom de gemensamma ramarna finns en hög grad av handlingsfrihet och utrymme för kreativitet. Det finns också förutsättningar att lokalt erbjuda fler idrottstimmar. Rektor kan erbjuda mer idrott som fördjupning inom det som kallas “elevens val”, men det ska då vara efter enskilda elevers önskemål. Vidare kan rektor också besluta att inom sin skola, inom det som kallas “skolans val”, lägga mer tid på idrottsundervisning. Allt ryms inom ramen för timplanen.

Anders G Johansson (M),
skolnämndens ordförande, Skövde

LÄNKAR:

Sture Haglinds artikel (SLA 27 februari 13)
Min tidigare artikel om idrott i skolan (05 februari 13)

6 Replies to “Ännu ett svar om idrott i skolan”

 1. Anders G skriver:

  Gabriel,

  För mig är kvaliteten i skolan det väsentliga och överordnade. Inte vem som svarar för driften av skolan. Jag tycker att det vore fel att förhålla sig onyanserat kritisk eller okritisk till en skola utifrån dess huvudman eller driftsform. Det är olyckligt när friskolor i allmänhet buntas ihop som dåliga och oseriösa. Så sker ofta i den allmänna debatten. Oseriösa och dåliga skolor ska, oavsett om de är i kommunal eller annan regi, sträckas upp eller, om inget annat hjälper, sättas under tvångsförvaltning. Skolinspektionen sitter på dessa verktyg och det ser jag som värdefullt.

  Tack för meningsutbytet!

 2. Gabriel Broström skriver:

  Rättning! Jensen Education i listan ovan är inte något riskkapitalbolag.

 3. Gabriel Broström skriver:

  Tack för svar, Anders och ursäkta att mitt inlägg inte var ett direkt svar på ditt inlägg om idrott i skolan.

  Men jag är glad över att du engagerar dig i frågan och kritisk till de som gör detta enkom för vinsternas skull. Det är möjligt att 95% av friskolorna drivs av seriösa aktörer. Frågan är dock hur många elever som idag går i en skola driven av en stor skolkoncern driven av riskkapitalbolag. Om vi tittar på den största riskkapitaldrivna koncernen så heter den Academedia och har 38 000 barn och 20 000 vuxna som elever, samt 5000 anställda som verkligen far illa.

  Denna koncern är bara en av en mängd bland andra giganter drivna av riskkapitalbolag: Baggium, Thorengruppen, Jenssen Education, Hermods, Miroi, Competens, john bauergymnasiet, Med Act Lern för att nämna en handfull.

  om Academedias rykte kan du bla läsa här:
  http://www.skolvarlden.se/artiklar/academedia-annu-mer-dominant
  http://www.skolvarlden.se/artiklar/tystnad-fran-friskolorna-trots-rektorer-som-fulraknar

  Om John Bauer och Baggium kan du se i detta gräsliga reportage:
  http://www.ur.se/Produkter/165325-Varldens-basta-skitskola-Vinstmaskinerna

  Jag är glad att du har de åsikter som du visar på i ditt bloggsvar och ditt debattinlägg gällande friskolor.

  Mvh Gabriel

 4. Anders G skriver:

  Nu har i och för sig idrott i skolan inte något direkt samband med frågan om friskolor. Men okej; Det är myndigheten Skolinspektionen som har ansvar för att en skola uppfyller de kvalitativa kraven. Skolinspektionen har att pröva och – om verksamheten uppfyller kraven – bevilja tillstånd för en fristående huvudman att bedriva skolverksamhet. Skolinspektionen har vidare olika befogenheter för att ingripa i den händelse en skola – fristående likväl som kommunal – inte uppfyller kraven. Vid sidan om detta kan elever och föräldrar avstå från att välja en friskola. En skola som inte håller måttet, är inte attraktiv att söka sig till.

  Jag har tidigare tillsammans med Moderaternas dåvarande skolopolitiske talesman skrivit en artikel, i vilken vi utvecklar min och Moderaternas syn på vinster i skolan: http://andersgjohansson.se/2611/

 5. Gabriel Broström skriver:

  Hej! Jag undrar hur du ser på vinsterna som riskkapitalbolagen gör i skolorna. I och med att den nya skollagen trädde i kraft 2010 tar privarta skolkoncerner över en växande del av skolmarknaden.

  Lärarna som arbetar på dessa skolor har betydligt sämre avtal och löner, pga av att riskkapitalbolagen ska generera 25-30% vinst varje år. Det innebär bla att jag själv som lärare har fått gå från 18 timmars undervisningstid till 30. Det innebär att jag fått mycket mindre planeringstid något som direkt drabbar eleverna. Min arbetsgivare tycker inte att det gör så mycket. Det viktiga är att jag ökar genomströmningen av elever som går ut skolan med ett gärna Väl Godkänt betyg.

  Samtidigt som skolans lärare har en extremt hög arbetsbelastning, har vi också fått ta över administratörens uppgifter då man skurit ner på det också, liksom på vaktmästarens och städarens. Jag får alltså stå inför mina elever och byta lysrör i taket under lektionstid och sedan städa elevcafeterian. Allt för att den skolkoncern jag arbetar åt ska kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Jag vet ju att ni moderater helst bara – för valfrihetens skull- vill ha friskolor. Annars hade ni inte infört regler för vinstuttag i välfärden som är världsunika.

  Jag undrar dock hur du förväntar dig att det på sikt ska gå med kunskapsnivån om man inte investerar pengarna på elever utan istället på aktieägare?

  Såhär skriver Expressen om Sverige och vinsterna i skolan.

  Mvh Gabriel

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen