Arbetsvänlig barnomsorg

Blogginlägg
Förskola 1 Foto Ulrika Vendelbo

Foto: Ulrika Vendelbo

Relativt nyligen har Handelsanställdas förbund i Skaraborg genom media (SN och SLA) uttalat kritik mot den, som förbundet menar, otillräckliga barnomsorgen i områdets kommuner. Utgångspunkten är en nationell rapport, som fackförbundet gjort. Därmed blir kritiken också grovyxad och onyanserad när den ska appliceras på en lokal nivå och verkligheten. I alla fall i Skövde.

Sedan begynnelsen av 2013 erbjuder nämligen Skövde kommun barnomsorg på ”utökade öppettider”, dvs mellan kl 05.30 och 22.00. Att Alliansen i Skövde beslutade om denna kompletterande satsning (sedan tidigare finns en dygnetruntöppen förskoleavdelning) om 1,5 miljoner kronor var och är att vi vill underlätta för människor att vara i arbete.

Vår tids samhälle ställer andra krav på den offentliga servicen. Inte bara pga av att arbetslivets tider förändrats, utan också för att människors stödjande strukturer i ”den lilla världen”, dvs släktingar och vänner, inte alltid finns på plats i närheten av deras arbets- och bostadsort. Detta på grund av att vi i högre grad flyttar och rör oss än tidigare. Det tar givetvis tid att etablera relationer och strukturer i en ny ort. Själv mötte jag före beslutet anställda i handeln – inte fackliga ombudsmän – på Elins esplanad. Dessa vittnade just om behov av barnomsorg på andra tider än de traditionella.

Även om Alliansens beslut var välmotiverat, är det inte helt okomplicerat om man intresserar sig för hur det finansieras. Maxtaxan, den högsta avgift som föräldrarna får betala för barnomsorgen, ligger kvar på samma nivå i kronor och ören som den gjorde 2004! Ändå anger skollagen numera både högre krav och ambitioner för den pedagogiska verksamhetens innehåll och kvalité, liksom i förväntningar på tillgänglighet på dygnets olika tider. För att något kompensera sig för detta beslutade därför Skövde kommun att från 2013 övergå till full maxtaxa. Dessförinnan tillämpade Skövde, som en av ytterst få kommuner i Sverige, lägre barnomsorgsavgifter.

Hur som haver. Skövde kommun har varit angelägna om att gå handeln andra branscher till mötes och har alltså beslutat att öppna upp till två avdelningar med utökat öppethållande. Nu snart ett år efter reformen har ännu endast en avdelning öppnat. Efterfrågan har inte varit större än så.

Samtidigt läser jag att det till synes kompakt röda och ständigt S-styrda Tidaholm inte har för avsikt att alls vidta några åtgärder för att underlätta för de föräldrar, som har obekväma arbetstider. Det är mot sådana kommuner, som Handels borde rikta sin kritik.

LÄNK:

Tidigare blogginlägg om barnomsorgen
Brist på barnomsorg tvingar anställda att arbeta deltid – Skövde Nyheter 20 november 2013
Svagt intresse för att ordna nattis – Skövde Nyheter 20 november 2013
Barnomsorgen omöjliggör heltidsarbete – SLA 18 november 2013 (ej öppen artikel)

Etiketter

Tappade uppkopplingen