Äntligen steg mot motorväg

Blogginlägg

motiv Motorvägsskylt 100x130

I afton sammanträdde Skövde kommunfullmäktige både länge och väl. Det ärende, som slukade mest tid, handlade om sossarnas förslag till läxförbud alternativt politiskt påtvingad läxhjälp. Om denna debatt ber jag att få återkomma.

Det viktigaste ärendet låg långt ner på ärendelistan. Efter bland annat sådant nonsens som sossarnas motion om kommunala bikupor. På övertid och med sinande syre i sessionssalen beslutade Skövde kommunfullmäktige till sist att anta avsiktsförklaringen om medfinansiering av en utbyggnad av E20 till motorväg.

Som kommunstyrelsens ordförande sammanfattade det hela: “Enighet. Mod.  Ansvar. Historiskt”. Hon jämförde med de modiga, framsynta och handlingskraftiga män (för då var det uteslutande sådana i maktens salonger), som en gång i tiden beslutade sig för att verka för Västra stambanans framdragning genom Skövde.

Men enigheten kom på skam, då varken V- eller MP-ledamöterna förmådde uppamma detta mod och denna ansvarskänsla i sina bröst. MP ville avslå initiativet, medan enmanspartiet V (Egon Frid) efter viss förvirring valde att avstå från att delta i beslutet. Jag är övertygad om att framtida generationer kommer att le åt vänsterherrarnas argumentation mot en utbyggnad av E20 på samma sätt som vi idag gör när vi läser den oro och moraliska indignation, som en gång i tiden var vägledande för reservanterna mot stambanans framdragning.

Att E20 får en rejäl standardlyftning är efterlängtat och väldigt, väldigt viktigt. Det handlar om säkerhet (så sent som idag läste jag om en krock mellan personbil och lastbil på den olycksdrabbade vägen). Det handlar om miljöaspekter. Det handlar om godsflöden, arbete och tillväxt. Det handlar faktiskt om att det i framtiden överhuvudtaget ska vara möjligt att arbeta och leva i vår del av Sverige och världen.

Det är synd och skam att vi har måst vänta så länge och tvingas vänta ännu några år innan vägen är på plats. Ulla-Britt Hagström (FP) visade prov på klädsam självkritik när hon i fullmäktigedebatten påpekade att alla – oavsett partifärg – skaraborgska politiker har ett ansvar för att frågan dragits i långbänk under alla dessa år. Oppositionsrådet Marie Ekman (S) försökte i samma debatt plocka billiga poäng genom att påminna om hur en M-riksdagsledamot under tidigt 2000-tal ivrigt hävdade att ett maktskifte i riksdagen snabbt skulle förvandla “kostigen” till motorväg. Jag skulle ha kunnat, men gjorde det inte, påminna om hur riksdagsledamoten Monica Green (S) vid samma tidpunkt avfärdade samma E20-fråga med den plastiga frasen “barn är viktigare än bilar och betong”.

Detta får vi lägga bakom oss. Det är välgörande att Skaraborgs kommuner, Västra Götalandsregionen och det västsvenska näringslivet nu arbetar för att tillsammans med staten finna konstruktiva och genomförbara lösningar. Det ger mer och bättre resultat än högstämd och innehållslös retorik. Det kommer förvisso att kosta Skövdes och de andra skaraborgska kommunernas skattebetalare många kronor. Jag är dock övertygad om att priset för att avstå vore avsevärt mer kostsamt. Bra gjort, Katarina Jonsson och övriga förtroendevalda i Skaraborgs kommunalförbund, som satt avsiktsförklaringen på pränt! Bra gjort, majoriteten i Skövde kommunfullmäktige, som med kvällens beslut tagit ansvar och visat vägen! Svagt, MP och V, att blunda för Skaraborgs och Västsveriges behov av infrastruktur och likt motvalls kärring försöka hindra utvecklingen av vår region!

LÄNKAR:

Avsiktsförklaringen
Skövde Nyheter 20 maj 2013

Tappade uppkopplingen