Äpplen och päron i skolrankingen

Blogginlägg

Idag har Lärarförbundet utsett bästa skolkommun. I Skaraborg och Västra Götaland är det Tibro som, enligt fackförbundet, är bäst i klassen. Jag gratulerar grannkommunen till denna fjäder i hatten!

Utan att på något sätt vilja förta glädjen och stoltheten i Tibro (eller för den delen i M-starka Vellinge, som är Sveriges bästa skolkommun), vill jag påpeka att värderingen, som ligger till grund för priset, är en märklig blandning av äpplen och päron. För Lärarförbundet värderar inte bara kommunernas prestationer. Hälften av faktorerna utgår istället från kommunens resurstilldelning.

Kortfattat innebär det att en kommun, som skickar ut elever med låga meritvärden och ofullständiga betyg, enligt Lärarförbundets logik ändå kan vara en hygglig skolkommun. Under förutsättning att den satsar rejäla resurser på sitt misslyckande.

Frågan om resurser är nu alls inte oviktig. Tvärtom. Det är viktigt att det finns välutbildade människor i skolan. Det är angeläget att de är friska och mår bra och därmed kan göra ett bra jobb. Men sambandet mellan insats och utfall är faktiskt inte rent linjärt på skolområdet. Utfallet handlar om hur man förvaltar pundet. Det är frågan om hur man använder pengar och personal samt hur man arbetar med ledarskap och utveckling, som är avgörande för om man når framgång eller ej.

Att vägen till en bättre skola enkom går över mer pengar, fler lärare och högre löner, ligger naturligtvis i det fackliga intresset att hävda. Men det ligger inte i samhällets intresse att okritiskt anamma detta synsätt. För då riskerar vi att belasta skattebetalarna med skenande kostnader, utan att skolan förbättras i någon högre grad.

Årets skolkommun borde istället vara den som lyckats nå en hög andel godkända elever, goda meritvärden och höga SALSA-värden till en låg kostnad för sina skattebetalare. För det är ju då en kommun har lyckats förvalat pundet, genom att åstadkomma en hög måluppfyllelse med en effektiv organisation och verksamhet. En sådan värdering hade i högre grad bidragit till att belysa framgångsfaktorer och de verkliga föredömena för den svenska skolan.

Tappade uppkopplingen