Att ställa krav är att bry sig om

I Skövde ska vi såväl tillvarata de möjligheter som bemästra de problem som invandringen innebär. Vi ska lyckas med integrationen och vi ska bekämpa segregation och utanförskap.

Allians för Skövde styr därför upp den lokala integrationspolitiken. Den bärande och tydliga tanken är att ställa krav. Krav på de nyanlända att lära sig språket, krav på att arbeta, krav på att se till att barnen är i skolan och krav på att sköta sitt boende. Krav på att sköta sig och anstränga sig för att komma in i samhället och bli en del av det.

Att ställa krav är att bry sig om. Alla människor har förmågor och kapaciteter som ska utvecklas och tas tillvara. När människor utvecklas till att stå på egna ben utvecklas också vårt samhälle.

Rättigheter. Skyldigheter. Möjligheter. Lika för alla.

LÄNKAR:

Alliansens förslag till inriktning för en integrationspolitisk plan för Skövde
Allians för Skövde vill ställa högre krav på nyanlända – Skövde Nyheter 18 juni 2018
Alliansen vill ställa krav – SLA 18 juni 2018 (låst artikel)

Etiketter

Tappade uppkopplingen