Avslutat uppdrag

Blogginlägg

“Kunskapens äpple”, som förärades mig vid avtackningen på stämman.

Helgen har jag ägnat åt Medborgarskolan. Lördagen med förbundsstyrelsen och dess sista sammanträde för mandatperioden. Söndagen på förbundsstämma med ombud från landets olika regioner.

I samband med stämman avslutade jag mitt uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen. Jag tycker mig helt enkelt inte ha tillräckligt med tid för att ge det som ett sådant uppdrag kräver och förtjänar. Det är emellanåt tufft att vara mer än heltidsarbetande småbarnsförälder med krävande kommunpolitiska uppdrag. Min uppfattning är att man ska vara fullt engagerad i sina åtaganden och särskilt när det gäller förtroendeuppdrag. Jag har kommit till insikt om att jag behöver minska omfånget på mina åtaganden, för att ha tid och ork att göra ett gott arbete i dem jag har kvar. Smalare och vassare, helt enkelt. Därför hade jag avböjt omval i Medborgarskolan.

Det har varit ett intressant uppdrag i en spännande organisation med en viktig och värdefull verksamhet. Jag har lärt mig mer om folkbildning i allmänhet och givetvis studieförbundet om Medborgarskolan i synnerhet. Jag har lärt känna inspirerande och härliga människor. Jag har fått en utvecklad erfarenhet av styrelsearbete. Därför känns det en smula vemodigt att ha fått kliva av ett uppdrag jag både har uppskattat och varit stolt över.

Allting har sin tid. Dessbättre är Moderaterna medlemsorganisation i Medborgarskolan och jag kommer framledes arbetsmässigt sannolikt ha fortsatt samröre med studieförbundet, om än på en mer lokal och handgriplig nivå. Det ser jag fram emot!

Tappade uppkopplingen