Avvärjd regeringskris?

Blogginlägg

Är regeringskrisen avvärjd? Genom att helt skippa hyresfrågan, som centerledaren Annie Lööf tidigare vägrat att kompromissa om, hoppas hon kunna få några andra, mindre skattereformer i utbyte. Detta för att rädda sitt ansikte och rättfärdiga sin kapitulation för vänsterledaren Dadgostar. Det kommer säkerligen statsministern betrakta som ett lågt pris för makten. Han är sannolikt redo att köpa Lööfs paket.

Men kommer Vänsterpartiet acceptera en statsminister som förväntas att expediera ytterligare ett antal liberala reformer som går på tvärs med partiets egen uppfattning? Det är mer tveksamt. Vänsterpartiet har kopplat ett fast grepp om läget och kan diktera kraven. När vänsterpartisterna dessutom ser att centerledaren snabbt och villigt är beredd att tillmötesgå dem är det inte säkert att de låter sig nöjas med något litet. De kan skruva upp kraven och förväntningarna på Löfvén och tvinga honom allt längre vänsterut i förvissning om att Annie Lööf fogligt skrittar efter på sin haltande, höga häst.

En moderatledd regering skulle genomföra de skattesänkningar som Annie Lööf nu säger sig eftersträva. Just därför att en borgerlig regering är både mer villig och lämpad att föra just borgerlig politik.

LÄNK:

Centerpartiet backar från kravet på fri hyressättning – SVT 23 juni 2021

Tappade uppkopplingen