Bara bifall

Blogginlägg

Samtliga mina motioner bifölls vid Moderaterna i Västra Götalands länsförbundsstämma i helgen. De handlade om stärkt äganderätt för markägare, om översyn av systemet för brottspreskription, om skyndsam aktivering av civilplikten samt översyn av kommunallagen i syfte att stävja fenomenet politiska vildar i kommunala nämnder och styrelser. Därutöver var jag också medmotionär i en motion om personalförsörjningen av Försvarsmakten, vilken även den bifölls i allt väsentligt.

Att skriva motioner är ett sätt för en medlem i ett politiskt parti att påverka partiets politik. När Moderaternas näst största förbund, det i Västra Götaland, ställer sig bakom ett förslag betyder det något. Det ökar förutsättningarna för framgång på den nationella nivån.

Flera av motionerna hoppas jag att efter höstens val kunna återanvända som motioner i Sveriges riksdag.

LÄNKAR:

Bloginlägg: Fyra motioner – 17 februari 2018.
Förbundsstämmohandlingar, Moderaterna i Västra Götaland 2018.

Tappade uppkopplingen