Bättre resultat och likvärdighet

Idag publicerar SLA mitt svar till lärarna Johan Österström och Per Fredriksson (SLA 01 april 2014).

Johan Österström och Per Fredriksson menar i SLA den 01 april att jag var fel ute när jag i en intervju uttryckte att friskolor bidrar till bättre resultat. I samtalet med journalisten refererade jag till den rapport, som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) presenterade hösten 2012.

I denna rapport konstateras att förekomst av friskolor i en kommun ökar elevernas kunskaper i grundskolan, vilket märks i resultat i nationella prov samt i betyg. Effekterna omfattar elever både i fristående och kommunala skolor. De första förefaller inte gynnas mer än de andra. De positiva effekterna kvarstår såväl i gymnasieskolan som senare i högskolan.

Skillnaderna mellan skolors meritvärden har, enligt Skolverket, ökat i Sverige. Variationerna i elevers meritvärden är dock avsevärt större inom skolor än de är mellan skolor. Det är riktigt, som skribenterna framför, att skolan ska vara likvärdig och kompensera elevernas bakgrund. Skövde har sedan flera år tillbaka en modell för hur resurserna till skolorna ska fördelas kompensatoriskt. Detta system ska nu ses över. Alliansens ambition är att förbättra resultaten, utan att göra avkall på vare sig kvalitet eller likvärdighet.

Anders G Johansson (M),
skolnämndens ordförande, Skövde

LÄNKAR:
Valfrihet ingen garanti – SLA 01 april 2014
Fler friskolor förbättrar elevers resultat – IFAU 31 oktober 2012
Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. – Skolverket april 2012

Tappade uppkopplingen