Beslut fattat om Billingen

Blogginlägg

Så fattade kommunfullmäktige äntligen beslut om Billingenfrågan. Debatten var lång, men inte så väldigt het. Möjligen har saken ventilerats och tuggats så länge av så många att det mesta av energin har förbrukats.

Jag är glad och stolt över att vi gått i mål. Jag är övertygad om att beslutet är riktigt, viktigt och betydelsefullt för Skövde. Jag tycker att kommunalrådet Katarina Jonsson (M) visat prov på stort ledarskap och styrt den här frågan i hamn med säker hand och på ett berömvärt vis.

I debatten gjorde jag två inlägg. Som vanligt gäller det talade ordet. Det avvek idag ganska mycket från det som jag plitade ned på söndagskvällen. Men eftersom min skiss till anförande ger en bild av hur jag tänker och tycker, publicerar jag det här:

“Herr ordförande,

Jag är glad över att kommunfullmäktige nu äntligen har att besluta om de avtal som ska ligga till grund för vårt kära Billingens upprustning och transformering till – först och främst – ett modernt frilufts- och rekreationsområde för skövdeborna.  Men också en välkomnande och lockande anläggning som ska locka människor i främst södra Sverige att besöka vår stad. Med de avtal som nu ligger på bordet tar vi nästa efterlängtade steg i att utveckla makarna Sandbergs fantastiska vision. Och vi vidtar behövliga åtgärder för att förädla deras mycket generösa donation, när vi anpassar den till vår tids människors krav och förväntningar. Vi gör det ånyo i samverkan mellan näringsliv och kommun. Mellan offentligt och privat. Precis så som anläggningen på berget en gång i tiden kom till stånd.

Jag anar att debatten idag kommer att kretsa kring diverse teknikaliteter. Djävulen sitter ju i detaljerna. Jag tycker därför att det är mycket angeläget att påminna om vad som var Alliansens bevekelsegrund att driva uppgraderingen av Billingen som en valfråga och vad som varit och är vårt motiv att driva den process som nu landar i bindande avtal.

Vi vill öka och förbättra Skövdes attraktion som arbets- och bostadsort. Framtiden innebär konkurrens om välutbildade och innovativa människor. Flera av dem ska bo här! De ska trivas här och de ska gå till jobbet och bidra till att Skövdes olika kvalificerade företag fortsätter att med framgång hävda sig på världsmarknaden.

Vi vill, genom att ta tillvara den naturliga tillgång som berget ger oss, utveckla besöksnäringen i vår stad. Besöksnäringen är den bransch som uppvisar den överlägset snabbaste tillväxten. Det är också en bransch som i hög utsträckning ger unga och invandrade det första viktiga jobbet. Vi vill bredda Skövdes och Skaraborgs arbetsmarknad.

Och det yttersta syftet är att slå vakt om Skövde som en välmående och expansiv kommun. Där företag frodas, människor går till jobbet och genererar intäkter som bär vår gemensamma välfärd. Vi vet att den som slår sig till ro och väljer att stå still, riskerar att bli omsprungen och bli en förlorare. Vi vill fortsätta att Skövdes fantastiska utveckling ska fortsätta. Vi tar vårt ansvar för att hon ska kunna göra det.

Beslutsunderlaget vi har på bordet är väl underbyggt. Tro ingenting, du som följer denna debatt och som tidigare följt en snurrig debatt där tveksamma uppgifter och påståenden har duggat tätt. Avtalet beskriver två parters olika kostnader och åtaganden för att utveckla berget Billingen för skövdeborna. Kommunen tar ingen risk. Den tar den privata intressenten. Men vinster tillkommer skövdeborna genom fler arbetstillfällen, genom ökade skatteintäkter, genom ökad attraktion av Skövde samt genom en av landets mest kompletta friluftsanläggningar och mötesplatser.

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.”

LÄNK:

Tidigare blogginlägg om Billingen

Tappade uppkopplingen