Beslut fattat

I onsdags fattade skolnämnden det väntade beslutet om nya skolområden och organisatoriska förväntningar i skolväsendet. Dock beslutande nämnden om en liten, men viktig förändring. Eleverna får Vasaskolan som högstadieskola 2013, istället för 2012 som var det ursprungliga förslaget. Orsaken till det var och är att sexorna på Billingskolan har haft riktig otur i sin skolgång och har flyttats först till Heneskolan och sedan till Lundenskolan. Det fanns önskemål om att denna klass sjätteklassare , som påbörjat sin introduktion på just Helenaskolan, också skulle få fullfölja sin skolgång där. Detta hörsammades och denna lilla del av den samlade organisatoriska förändringen skjuts nu ett år framåt i tiden.

Beslutet är nu som sagt fattat. Det var slutet på början. Det är nu som arbetet börjar med att förbereda och planera för genomförandet. Att vinna tid för ett väl förberett genomförande var ett av skälen till varför det var angeläget att verkligen komma till beslut.

Detta sa jag till kommunens samlade rektorer, som efter nämndsmötet samlades på Helenaskolan för julavslutning. Jag sa också att jag känner stor respekt för deras uppgift att som chefer leda och stödja elever och medarbetare som är besvikna och som känner oro för framtiden.

Lokal massmedia har naturligtvis intresserat sig för beslutet. Här följer ett antal länkar:
Skövde Nyheter onsdag 14 december
TV4 Skaraborg – onsdag 14 december
TV4 Skaraborg – torsdag 15 december
Radio Skaraborg – torsdag 15 december

Tappade uppkopplingen