Beslutsamhet istället för beredning

Blogginlägg

swedenÅterigen väcker mitt parti kravet på att en ny försvarsberedning ska sammankallas. Jag vet inte riktigt vad förtjusningen över försvarsberedningar grundar sig på. Och jag ser inte riktigt att en ny samtalsklubb för långsiktig framtidsspaning och urvattnade kompromisser är det som läget nu främst kräver.

Tvärtom efterlyser jag en distinkt politisk vilja att här och nu, i det korta tidsperspektivet, ta ett tydligt ansvar för den rådande situationen i Försvarsmakten. Förra årets försvarsöverenskommelse mellan S-MP-regeringen samt M, C och KD var underfinansierad. Ramen fram till 2020 blev till sist 8 miljarder kr trängre än vad ÖB begärde för att klara uppgifterna samt kompensera för den resursbrist som varit rådande sedan 2009 års försvarsbeslut.

Av Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017 framgår det att kostnadsfördyringar (vilka myndigheten inte har rådighet över) på materielsidan urholkar finanserna med ytterligare 5 miljarder kr fram till 2020. Problemen, inte enbart de ekonomiska, hopar sig samtidigt som läget i omvärlden försämras och framtiden ter sig minst sagt oviss.

Det försvar som vi bygger och utvecklar idag är det som kan komma att behöva användas i morgon. Därför krävs det nu, menar jag, mer av beslutsamhet och mindre av beredning. Den senaste försvarsöverenskommelsen måste uppenbarligen revideras och förstärkas för att Sverige ska kunna utveckla en rimlig försvarsförmåga.

LÄNKAR:

Nu krävs en ny försvarsberedning för att möta hoten mot Sverige – M 05 april 2016
Försvarsmaktens budgetunderlag 2017
Blogg: Tidigare inlägg om försvaret

Tappade uppkopplingen