Besök på Kungshuset

Blogginlägg

Idag har jag besökt förskolan Kungshuset, som ligger inne på garnisonsområdet i Skövde. Eller närmare bestämt i det så kallade Kungshuset, som Skaraborgs regemente flyttade med sig från sin gamla mötesplats på Axevalla hed och som länge var tjänstebostad för regementschefen.

Sedan 1991 trampas inte golven längre av officerare i kängor och stövlar, utan av små barnfötter i tofflor. Omgivningarna är lugna, gröna och lummiga, trots närheten till regementena och utegården är generöst tilltagen. Förskolan drivs som ekonomisk förening av ett föräldrakooperativ.

Jag hade ett långt och bra samtal med förskolechefen om det mesta som rör förskoleverksamheten i Skövde kommun. De fristående enheterna är ju en del av Skövde kommuns samlade barnomsorgsutbud. De bidrar till en mångfald och möjliggör en ökad valfrihet för kommunens föräldrar. Med detta sagt är de samtidigt ändå konkurrenter. Konkurrens är bra. Det motiverar samtliga, såväl kommunala som fristående, att på lika villkor ständig eftersträva kvalitet och förbättring.

Om detta råder det delade meningar i Skövde kommun. Alliansen välkomnar fristående skolor och förskolor, medan de för Socialdemokraterna är ett rött skynke. I ärlighetens namn ska sägas att sossarna dock visat en viss fördragsamhet med de friskolor som drivs i kooperativ form. Sossarna förefaller vara mer intresserad av driftsformer och ägarstrukturer, än innehåll, verksamhet och kvalitet. Jag tycker att detta förhållningssätt är anmärkningsvärt otidsenligt.

Jag lärde mig mycket idag och fick med mig flera saker att fundera vidare över. En slående iakttagelse vill jag dela med mig av här. Det handlar om lokaler. Förskolan är alltså inrymt i ett hus, som på 1700-talet uppfördes för att vara något helt annat än förskola. Men som fungerar utmärkt för ändamålet, tack vare personalens kreativitet och förmåga att tillvarata möjligheterna. När kommunen på senare tid byggt förskolor, har det varit arkitektritade, pedagogikanpassade konstruktioner som uppförts. Prislapparna har varit betydande. Jag har skrivit det tidigare och skriver det igen: Denna tid är förbi! I framtiden måste vi utveckla enklare och mer standardiserade koncept för våra lokaler. Här tjänar våra fristående enheter som inspiration och förebild.

Etiketter

Tappade uppkopplingen