Besök på Rydskolan

Blogginlägg

Igår var jag, tillsammans med andra förtroendevalda i Skövdes skolnämnd, på besök på Rydskolan. Skolnämnden beslutade ju i december 2011 om att avveckla högstadiet på Rydskolan samt att från och med hösten 2013 också avveckla Fjärilskolan för att istället etablera en ny, sammanhållen låg- och mellanstadieskola för hela stadsdelen i Rydskolans lokaler. Ett motiv var att Rydskolans högstadium var en skola som elever i hög grad valde bort, vilket medförde att den utvecklade sig till att vara en segregerad skola. En annan var att nämnden ville använda sina lokaler på ett bättre sätt, eftersom byggnader kostar pengar. Särskilt som en friskoleetablering då, liksom nu, bedömdes vara nära förestående.

Beslutet var kontroversiellt och väckte mycket starka känslor. Det gör det alltid och överallt närhelst förändringar i rörande en skola blir aktuella. Det har jag full förståelse och respekt för. Vi föräldrar bryr oss så klart mest om våra barn och vill deras allra bästa. I förändringar ligger alltid moment av osäkerhet och farhågor.

Vårt besök på Rydskolan igår var mycket positivt! Det som för några år sedan tedde sig som omvälvande, overkligt och hotfullt är idag väl fungerande vardag för elever, medarbetare och föräldrar. Farhågorna har inte infriats, men väl förväntningarna. Eleverna trivs i den nya skolan med sina fantastiska lokaler. Jag talade med flera ”Fjärilselever”, som gav uttryck för att de trivs mycket bra. Någon påpekade att skolan är för stor för att man ska lära känna alla. Någon att skolgården kunde vara både större och bättre. Men på det hela taget var man tillfreds med miljön, lärarna, undervisningen, kamraterna och maten.

Våra rektorer och medarbetare på Ryd- och Fjärilskolorna har gjort och gör ett mycket gediget och framgångsrikt arbete med att föra samman de båda skolorna till en. Från förskoleklass byggs successivt klasser med elever från stadsdelens olika hörn och kanter upp. Det känns väldigt bra och angeläget! Lärarna vittnade förvisso om att det varit påfrestande att på en och samma gång avveckla Fjärilskolan och flytta och etablera sig i den nya arbetsplatsen. Men samtidigt gav de intryck av att vara mycket motiverade och fast beslutna om att tillsammans fortsätta arbetet med att utveckla den nya skolan till något riktigt bra!

Slutligen mötte vi elevrådsrepresentanterna. Rejäla, kloka, öppna och trevliga elever allihop. Niondeklassarna, som nu är de sista, kvarvarande högstadieeleverna på skolan, vittnade om att bristen på jämnåriga elever gjorde tillvaron på skolan lite ensam. Det förstår jag. Samtidigt såg de med förväntan fram emot att Stöpenskolans elever från det kommande årsskiftet ska vistas i Ryd. Detta i väntan på att deras ordinarie skollokaler blir renoverade. Detta kändes riktigt gott att höra! Jag tror och hoppas att vårterminen kommer att bli en bra och givande tid för eleverna från de båda skolorna.

Tappade uppkopplingen