Långt kvar till betyg i uppförande

Blogginlägg

Centerpartiet och Liberalerna har tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstat igenom ett så kallat tillkännagivande om att (åter)införa skriftligt omdöme av elevers ordning och uppförande i skolan.

I sak är det fullt rimligt. Att bete sig illa och förmörka tillvaron för studiekamrater och lärare ska inte passera obemärkt. Förmågan att uppföra sig och idka självdisciplin är en kvalitet som såväl kommande arbetsgivare som lärosäten bör upplysas om.

Det är befängt av S-MP-regeringen att hävda att detta skulle innebära en tung administrativ börda för lärarna. Snarare handlar det om den politiska vänsterns osvikliga förmåga att alltid betrakta brottslingar, förövare, mobbare, ligister och vandaler som offer för samhällets – någon annans – oförmåga. Därmed gör den politiska vänstern dem till sina skyddsobjekt. Detta synsätt är, hävdar jag, mycket destruktivt och samhällshotande. De verkliga offren blir ju istället de skötsamma, strävsamma människorna.

I form är det rätt och riktigt att partier och politiker, som har en likartad uppfattning, gemensamt röstar för denna. Om Centerpartiet och Liberalerna konsekvent hade tillämpat detta synsätt på nationell nivå, hade de också givit en borgerlig regering möjligheten att regera vårt land.

Det gjorde de inte. Därmed kommer riksdagens tillkännagivande bli ännu ett av många papper i högen för icke expedierade ärenden i regeringskansliet. Detta eftersom ett tillkännagivande i parlamentet inte på något vis är juridiskt bindande för regeringen att följa och rätta sig efter. Eftersom saken inte heller står med i den 73-punkterslista, som är den politiska överenskommelsen mellan S, V, MP, C och L, lär statsminister Löfvén ta emot riksdagens mening med en axelryckning.

Sammanfattningsvis har Centerpartiet och Liberalerna på nationell nivå inte förtjänat godkänt betyg i pålitligt, borgerligt uppträdande.

LÄNK:

Majoritet i riksdagen vill införa omdöme i ordning och uppförande i skolan – SVT 02 april 2019


Underkänt med uteblivna ordningsbetyg – Skövde Nyheter 04 april 2019
Underkänt med uteblivna ordningsbetyg – SLA 04 april 2019

2 Replies to “Långt kvar till betyg i uppförande”

  1. andersg skriver:

    Inte ett beslut som är ett s k tillkännagivande. Ett sådant beslut lyder ungefär “att riksdagen för regering tillkännager sin mening” om någonting. Det är en uppmaning till regeringen att agera och göra någonting. Men inte mer än så.

    Det svenska lagtstiftningsarbetet nygger på regeringens medverkan, eftersom det är regeringskansliet som förfogar över de utrednings- och expertresurser som krävs för det mödosamma arbetet med att forma en lag. När riksdagsmajoriteten beslutar om ett tillkännagivande, vill den alltså att regeringen tar hand om saken och inleder ett arbete för att i ett senare skede åstadkomma en proposition som riksdagen bearbetar och till sist beslutar om. Men det är alltså regeringen som väljer om den lägger en proposition eller inte.

  2. Eilert skriver:

    Förstår ej: Måste inte ett riksdagsbeslut följas ?

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen