Blå tankar om försvaret

Blogginlägg

Då har jag hittat och läst den moderata försvarskommitténs rapport “Blå tankar om framtidens försvar”, som bland annat Svenska Dagbladet refererat till de sista dagarna. Det var ett intressant och läsvärt dokument och dessutom föredömligt koncentrerat och lättillgängligt. Det förvånar mig att Moderaterna som parti inte puffat mer för denna rapport. Jag rekommenderar i alla fall läsning!

Jag gillar att partivännerna i försvarskommittén är tydliga med att Moderaterna bör ta initiativ till ansökan om ett svenskt NATO-medlemskap, även om jag hellre sett ett “ska”. Det går inte att i decennier mena att “NATO-anslutning är ett nästa naturligt steg”. Som det statsbärande partiet måste Moderaterna visa ledarskap i en för säkerhetspolitiken vital fråga.

Jag uppskattar att skribenterna värderar både internationell närvaro och nationellt försvar.  Min uppfattning är att den senare förmågan måste få ökat intresse och status efter att under lång tid ha nedprioriterats. Jag tycker det är klokt att de förordar att antalet utbildningsplatser för Hemvärnet ökas och sprids i landet. Jag är övertygad om att dagens koncentration av militär verksamhet till ett starkt begränsat antal orter minskar den folkliga förankringen och hämmar rekrytering till de nationella skyddsstyrkorna.

Kommittén skriver också att “försvarsanslagen sannolikt behöver ökas inom en period på fem till åtta år”. Jag håller med. Jag gissar att de slutliga kostnaderna för enorma omställningen i försvarets personalförsörjningssystem rimligtvis är mycket svåra att kalkylera. Man saknar ju helt och hållet erfarenhetsvärden. Ska man dessutom genomföra de lovvärda ambitionshöjningar, som M-politikerna beskriver, ter sig en anslagshöjning ofrånkomlig.

Ökade försvarskostnader ter sig mycket rimliga. Förhållandena i omvärlden och vårt närområde ger utrymme för potentiella konflikter. Ryssland är – tvärtemot alla förhoppningar – en ickedemokratisk nation med stormaktsambitioner. Sverige måste då bryta med den usla traditionen att anpassa hotbilden efter finansdepartementets budgetanvisningar. Svenska Dagbladet (klicka) har rapporterat att det råder samsyn om ökade försvarsanslag inom Alliansen. Jag hoppas verkligen att det stämmer! Det skulle vara ett budskap jag med stolthet skulle bära i valrörelsen.

Läs rapporten (pdf). Klicka!

FÖLJ MIN KAMPANJ PÅ FACEBOOK

Anders G | Marknadsför din sida också

Etiketter

Tappade uppkopplingen