Blockad av Facebook

Blogginlägg

Jag är förvånad och förbannad. Facebook har stängt av mig från att annonsera på min sida AndersGModerat.

Vad jag har gjort för att straffas på detta vis har inte berättats för mig. Den 26 mars fick jag ett mejl på engelska från Facebook där det förklarades att jag hade brutit mot företagets annonseringspolicy och därför stängts av från att annonsera. Jag var övertygad om att detta var ett misstag och mejlade tillbaka, övertygad om att det hela snart skulle rättas till.

Idag fick jag ett meddelande på svenska från Facebook-medarbetaren “Michelle” som meddelade följande:

Jag har alltså stängts av “slutgiltigt” för att inte ha följt riktlinjerna. På vilket sätt jag inte har följt dessa riktlinjer samt när och på vilket sätt jag skulle ha brutit mot dem får jag inte veta. Jag är anklagad och dömd utan att veta för vad och varför. Det är bisarrt och kafkaartat.

Jag valde för åtta år sedan att inrätta en “politikersida” på Facebook. Syftet var att slippa blanda ihop politisk argumentation med bilder på mina barn och mina vardagliga betraktelser från den lilla världen på min vanliga, personliga sida. Den sidan är och ska vara av mer privat karaktär. Jag har sedan dess använt min politikersida till att kommentera såväl inrikes- som lokalpolitiska händelser. Sidan har aldrig varit någon partimegafon. Jag har konsekvent delgett mina egna, personliga uppfattningar i olika frågor och jag har berättat om mitt vardagliga politiska arbete i Skövde kommun samt i och för Moderaterna. Ofta har jag delat inlägg från denna blogg, men emellanåt har jag skrivit direkt på sidan för att underlätta för läsaren. Jag gillar att formatet, till skillnad från Twitter, medger utveckling och resonemang.

Långsamt har jag lyckats få 840 personer att följa min sida. Jämfört med flera andra sidor är det ett blygsamt antal och det är jag väl medveten om. Det är just därför som jag emellanåt har annonserat för att inläggen ska få ökad spridning och nå fler. Under valåret 2018 satsade jag dryga 12 000 kr av mina egna beskattade pengar för att få större spridning och göra ett litet större avtryck på nätet.

Nu är det slut med det och av orsaker som jag som sagt inte har fått redovisade för mig. Om inte Facebook ändrar sitt “slutgiltiga beslut” och häver annonseringsförbudet, återstår för mig att stänga ner sidan. Det är ju inte meningsfullt att jobba och slita med något som endast några få kan se och ta del av. Att börja det mödosamma arbetet med att bygga upp en ny sida från grunden känns inte lockande. Särskilt inte som även denna sida plötsligt skulle kunna drabbas av ett annonseringsförbud, utan att jag får veta varför.

Facebooksidan har varit min möjlighet att ta mig förbi redaktionernas filter och på nätet förmedla mina budskap, uppfattningar och idéer. Min möjlighet att som lokalt förtroendevald få feedback av och diskussion med såväl anhängare som politiska meningsmotståndare. Jag är ju ingen proffstyckare i den politiska eliten. Jag är lokalpolitiker med en ytterst begränsad plattform att verka ifrån och som därför mer sällan vinner någon redaktionell uppmärksamhet i media. För mig är därför Facebooks maktfullkomliga agerande en besvikelse som innebär kraftig käpp i hjulet för mitt politiska arbete.

Tappade uppkopplingen